Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Ook demissionair kabinet moet het noodzakelijke doen

Na de inspanningsbelofte van Rutte kreeg Asscher niet waar bij om had gevraagd en stemde dus in: geen demissionaire kabinetscrisis over lerarensalarsissen; geen beslissing daarover in de begroting 2018 door het huidige kabinet, maar misschien/waarschijnlijk daarover een beslissing in een regeerakkoord van Rutte III.

Politiek is hier al veel over geschreven, met als teneur verbazing dat een onderwerp waar men het eigenlijk allemaal over eens is tot zoveel gedoe heeft kunnen leiden en dat de PvdA nu heeft moeten voelen hoe het is om een kleine fractie te zijn geworden. Ongetwijfeld allemaal waar. Maar vanuit staatsrechtelijk perspectief is wat mij betreft de vraag waarom het demissionaire kabinet Rutte II niet, als men het daarover eens was geworden (en kennelijk leek het daarop met eveneens een salarisverhoging voor defensiepersoneel), dit in de begroting zou hebben kunnen opnemen.

Inderdaad is het kabinet demissionair, maar dat ontneemt toch niet de plicht om het noodzakelijke te doen. En als we met zijn allen vinden dat een salarisverhoging noodzakelijk is..? Als er ergens een zwakke dijk is, dan zouden we een demissionair kabinet toch ook niet het recht ontzeggen geld vrij te maken voor herstel en ophoging?

Bovendien: uiteindelijk beslist de nieuwgekozen Tweede Kamer over de begroting, samen met de Eerste Kamer uiteraard. De Tweede Kamer kan eveneens amenderen en begrotingsposten verhogen, verlagen of toevoegen. Alle vrijheid dus voor de nieuwe constellatie in de Tweede Kamer om een de meerderheid onwelgevallig voorstel af te stemmen.

Stel nu dat er tussen nu en de behandeling van de begroting in de Tweede Kamer een nieuw kabinet is. Dan kan zo'n nieuw kabinet ook onwelgevalligheden in de begrotingsvoorstellen aanpassen met nota's van wijzigingen.

Kortom, waarom zo veel gedoe, anders dan dat de nieuwe coalitiepartners er geen zin in hadden dat de PvdA dit puntje had gestolen. Hadden ze maar iets meer op moeten schieten, zou je kunnen zeggen.

En wat nu eens als deze formatie mislukt of toch nog het record van 1977 gaat breken?