Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Sprekers Montesquieu-Prinsjeslezing 2017: 'Polarisatie en pacificatie gaan vaak samen'

vrijdag 15 september 2017, 16:16
Sprekers Caroline de Gruyter en Paul Scheffer
Bron: Fotograaf: Kevin Bergenhenegouwen / PDC

'We hebben weliswaar een democratisch systeem, toch voelen veel Europeanen zich hopeloos machteloos. We kunnen vanuit de natiestaat weinig invloed uitoefenen op de geglobaliseerde economie. Wat overblijft is een debat over polariserende thema's zoals de boerka, euthanasie en integratie', zei Caroline de Gruyter tijdens de Montesquieu-Prinsjeslezing 2017 in Den Haag.

De lezing werd georganiseerd door het Montesquieu Instituut in samenwerking met Stichting Europalezing en het Prinsjesfestival.

Paul Scheffer, professor Europese Studies aan de Universiteit van Tilburg, zei dat de EU geen gemeenschap van waarden kan zijn als veiligheid niet gemeenschappelijk wordt gegarandeerd. Populistische partijen spreken wat dat betreft een legitieme angst uit; we hebben gemeenschappelijke grenzen, maar een individuele aanpak om die te beschermen.

Paul Scheffer waarschuwde dat als liberaalgezinde partijen niet met een oplossing komen voor de problemen die globalisatie met zich meebrengt, illiberale partijen steeds meer gehoor gaan krijgen voor autoritaire oplossingen.

De sprekers sloten af met de opmerking dat het Europese project weliswaar de natie-staten moest pacificeren, maar dat streven leidde onbedoeld soms tot polarisatie.

Een uitgebreid verslag (met foto's en video's) is beschikbaar op deze pagina.