Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Isabella de Munck wint Pimp de Troonrede 2017

donderdag 21 september 2017, 16:08

Schrijfwedstrijd Pimp de Troonrede 2017 is maandagavond 18 september gewonnen door Isabella de Munck uit Leiden. Tijdens het Politiek Café, georganiseerd door het Montesquieu Instituut, Nieuwspoort, ProDemos en het Filmhuis Den Haag, presenteerde zij een alternatieve troonrede over duurzame kleding.

De scholiere van het Vlietland College in Leiden heeft een plan bedacht om de duurzaamheid van kledingstukken voor de consument inzichtelijk te maken én om bedrijven te stimuleren duurzamer te produceren. De Munck wint een VIP-rondleiding door de Tweede Kamer waarbij ze haar plan aan verschillende politieke partijen mag toelichten.

Keurmerk op het kledinglabel

De Munck wil een overkoepelend keurmerk voor duurzame kleding. In tegenstelling tot verschillende andere kledingkeurmerken, wil De Munck dat dit keurmerk op het kledinglabel terechtkomt. Hierdoor wordt het voor de consument makkelijker om te kiezen voor duurzaamheid. Het aantal sterren bij het keurmerk geeft de mate van duurzaamheid aan. Hierdoor wil De Munck kledingfabrikanten aansporen mens- en milieuvriendelijker te produceren.

Jurycommentaar

De jury, onder leiding van oud-Tweede Kamervoorzitter Jeltje van Nieuwenhoven, prees De Munck om de presentatie van haar onderwerp en haar originele insteek. Over duurzaamheid wordt veel gesproken, maar De Munck maakt dit grote onderwerp in haar troonrede meteen klein en behapbaar. Ook de manier waarop De Munck de kritische vragen uit het publiek beantwoordde, oogstte lof. “Met het geloof in jouw idee verdien je een heel leger aan experts om jou te helpen met dit grote onderwerp,” aldus jurylid Walter Freeman van het Nederlands Debat Instituut.

In haar troonrede legt De Munck de verantwoordelijkheid zowel bij bedrijven als bij de toehoorders. Haar troonrede eindigde met de aansporing: “Aan het werk!” De jury heeft haar oproep gehoord en helpt De Munck nu verder: zij mag binnenkort aanschuiven bij verschillende politieke partijen in de Tweede Kamer om haar plan te bespreken.

Publieksprijs

De publieksprijs ging dit jaar naar Roos Janssen en Jody Otten van de Tienerpartij uit Oosterhout. Zij stelden voor minderjarige kinderen in heftige scheidingszaken het recht te geven op een eigen advocaat. Op dit moment kan de rechter een curator aanstellen als de belangen van het kind in het geding komen, maar deze curator houdt vooral de belangen van het gezin in het oog. Janssen en Otten vinden dat kinderen een eigen advocaat moeten kunnen inschakelen als hun belangen lijnrecht tegenover die van hun ouders staan. De publieksprijs bestaat uit een rondleiding door de Tweede Kamer en een cadeaubon.

Veel troonredes over een optimistischer samenleving

ProDemos ontving 86 troonredes uit heel Nederland. Veelvoorkomende thema’s waren duurzaamheid, zorg en ideeën voor het onderwijs. Dit jaar deden opvallend veel jongeren mee. Op verschillende scholen is Pimp de Troonrede inmiddels vast onderdeel van het programma maatschappijleer of maatschappijwetenschappen.

De troonredes van alle vijf de finalisten zijn op de website van ProDemos te downloaden: www.prodemos.nl/pimpdetroonrede.

Bron: ProDemos