Film & Debat: De vergeten krijgers

De documentaire ‘De vergeten krijgers’ volgt de persoonlijke strijd van Daniël Cordus voor erkenning van de inspanning die Indo-Afrikanen geleverd hebben voor het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL). Cordus werd geboren in toenmalig Nederlands-Indië en was een kleinzoon van een Afrikaanse krijger, die in 1837 gerekruteerd werd door de KNIL.

Op 19 oktober 2017 vond er na vertoning van de documentaire een debat plaats met filmmaker Griselda Molemans en publicist Jeroen Sprenger. Molemans concludeerde dat de overheid bewust een ander beeld schetste over de Indo-Afrikanen, waardoor er binnen de samenleving lange tijd onwetendheid heerste over de situatie en ervaringen van de Indo-Afrikanen tijdens de Tweede Wereldoorlog en hun aandeel in het Koninklijk Nederlands Indisch Leger (KNIL).


Deze persoonlijke documentaire geregisseerd door Griselda Molemans geeft inzicht over de strijd van Daniël Cordus voor erkenning van de vergeten groep Indo-Afrikanen die gesneuveld zijn als lid van het Koninklijk Nederlands-Indisch leger.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog namen de Japanners Daniël samen met zijn twee broers gevangen, waarna ze als dwangarbeider aan de befaamde Birmaspoorweg te werk werden gesteld. Door de extreme omstandigheden vielen er vele slachtoffers, onder wie veel Indo-Afrikanen. Na zijn gedwongen terugkeer naar Nederland maakte Daniël zich sterk voor eerherstel van alle Indo-Afrikanen die gesneuveld waren onder de Nederlandse vlag. Na ruim 70 jaar keert Daniël terug naar Birma om het graf van zijn overleden broer Jan te bezoeken.

Molemans filmde voor deze documentaire vier jaar lang, met tussenpozen, in Nederland, Ghana, Indonesië, Birma en Thailand. Schrijver Arthur Japin verzorgde de voice-over.

Film & Debat is een samenwerking tussen Filmhuis Den Haag, het Montesquieu Instituut, Internationaal Perscentrum Nieuwspoort en ProDemos.