Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Globalisering als uitdaging voor nationale soevereiniteit

Welke betekenis heeft soevereiniteit in de hedendaagse wereld? Daarover gaat de Staatsrechtconferentie 2017 te Maastricht. De vraag is niet alleen wat soevereiniteit is of betekent, welke betekenis of betekenissen het begrip kan hebben, maar ook of en hoe nationale soevereiniteit (en daaraan gekoppelde democratie en legitimiteit) verenigbaar zijn met de trends van globalisering en Europeanisering op velerlei gebied.

1.

Praktische informatie

Datum: vrijdag 15 december 2017, 10:00 - 17.30 uur

Locatie: Crowne Plaza Hotel, Ruiterij 1, 6211 EW Maastricht

Voertaal: deels Engels, deels Nederlands

Programma

10.00-10.30 Ontvangst/Registratie

10.30-10.45 Opening

10.45-11.30 Keynote lezing I (Engels) door Prof. Dr. Dr. Udo Di Fabio, gevolgd door Q&A

11.30-12.15 Keynote lezing II (Nederlands) door Prof. Dr. W.T. Eijsbouts, gevolgd door Q&A

12.15-12.45 Plenaire discussie

13.00-14.00 Lunch

14.00-16.00 Parallele workshops (3 in Nederlands/2 in Engels).

16.00 -16/15 Koffiepauze

16.15-16.45 Rapportage van de workshops

16.45-17.15 Prof. Dr. B.E.F.M. de Witte, conclusies

17.15 -17.30 Plenaire discussie

Deelnamekosten

De deelnamekosten voor dit congres bedragen €100,- per persoon incl. pauzes, lunch en een netwerkborrel na afloop. Het aantal plaatsen is beperkt. Registreer u snel, om teleurstelling te voorkomen.

Overnachten

Tegen een gereduceerd tarief kunt u comfortabel overnachten in ons partnerhotel Crowne Plaza Maastricht. Meer informatie: overnachten in het kader van het staatsrechtcongres. Uw auto kunt u eveneens met een kortingstarief in de parkeergarage onder het hotel parkeren voor €18,50 per dag.

2.

Parallele workshops

Deelnemers kunnen tot 1 december a.s. papers indienen, die tijdens een van de workshops gepresenteerd kunnen worden. Bijdragen graag per e-mail sturen naar: lawsupport@maastrichtuniversity.nl

  • Nationale democratie en soevereiniteit: is een Europese (EU) democratie mogelijk? (Nederlands)
  • Is staatsbestuur mogelijk in de 21ste eeuw zonder overdracht van soevereine bevoegdheden? (Nederlands)
  • De inhoud van een ‘core sovereignty’? (Nederlands)
  • Can dual legitimacy be made to work? (Engels)
  • Referenda as a challenge to globalization (Engels)

Het is de bedoeling om na de conferentie in 2018 een edited volume uit te geven met daarin uitgewerkte papers en de key notes, graag uiterlijk 15 januari 2018 inzenden. Afhankelijk van het aantal bijdragen en de taal van de bijdragen wordt een selectie gemaakt van ingezonden bijdragen, en een keuze van de voertaal van de bundel . Bij veel Engelstalige uitgaven komt er een Engelstalige bundel bij een internationale uitgever; bij overwegend Nederlandstalige bijdragen een Nederlandstalige bundel, met mogelijk enkele Engelstalige bijdragen.

Uw vragen over de papers, inzending van bijdragen en publicatie kunt u zenden aan sascha.hardt@maastrichtuniversity.nl.

3.

Aanmelden

4.

Achtergrondinformatie

Organisatie: Maastricht University