Globalisering als uitdaging voor nationale soevereiniteit

 • Maastricht - foto: Hans Peter Schaefer

  De Staatsrecht­conferentie 2017 in Maastricht buigt zich over de betekenis van soevereiniteit in de hedendaagse wereld.

 • Welke betekenis heeft soevereiniteit in de hedendaagse wereld? Daarover gaat de Staatsrechtconferentie 2017 te Maastricht. De vraag is niet alleen wat soevereiniteit is of betekent, welke betekenis of betekenissen het begrip kan hebben, maar ook of en hoe nationale soevereiniteit (en daaraan gekoppelde democratie en legitimiteit) verenigbaar zijn met de trends van globalisering en Europeanisering op velerlei gebied.

  Datum: vrijdag 15 december 2017, 10:00 - 17.30 uur

  Locatie: Crowne Plaza Hotel, Ruiterij 1, 6211 EW Maastricht

  Voertaal: deels Engels, deels Nederlands

  Programma

  10.00-10.30 Ontvangst/Registratie

  10.30-10.45 Opening

  10.45-11.30 Keynote lezing I (Engels) door Prof. Dr. Dr. Udo Di Fabio, gevolgd door Q&A

  11.30-12.15 Keynote lezing II (Nederlands) door Prof. Dr. W.T. Eijsbouts, gevolgd door Q&A

  12.15-12.45 Plenaire discussie

  13.00-14.00 Lunch

  14.00-16.00 Parallele workshops (3 in Nederlands/2 in Engels).

  16.00 -16/15 Koffiepauze

  16.15-16.45 Rapportage van de workshops

  16.45-17.15 Prof. Dr. B.E.F.M. de Witte, conclusies

  17.15 -17.30 Plenaire discussie

  Deelnamekosten

  De deelnamekosten voor dit congres bedragen €100,- per persoon incl. pauzes, lunch en een netwerkborrel na afloop. Het aantal plaatsen is beperkt. Registreer u snel, om teleurstelling te voorkomen.

  Overnachten

  Tegen een gereduceerd tarief kunt u comfortabel overnachten in ons partnerhotel Crowne Plaza Maastricht. Meer informatie: overnachten in het kader van het staatsrechtcongres. Uw auto kunt u eveneens met een kortingstarief in de parkeergarage onder het hotel parkeren voor €18,50 per dag.

  Deelnemers kunnen tot 1 december a.s. papers indienen, die tijdens een van de workshops gepresenteerd kunnen worden. Bijdragen graag per e-mail sturen naar: lawsupport@maastrichtuniversity.nl

  • Nationale democratie en soevereiniteit: is een Europese (EU) democratie mogelijk? (Nederlands)
  • Is staatsbestuur mogelijk in de 21ste eeuw zonder overdracht van soevereine bevoegdheden? (Nederlands)
  • De inhoud van een ‘core sovereignty’? (Nederlands)
  • Can dual legitimacy be made to work? (Engels)
  • Referenda as a challenge to globalization (Engels)

  Het is de bedoeling om na de conferentie in 2018 een edited volume uit te geven met daarin uitgewerkte papers en de key notes, graag uiterlijk 15 januari 2018 inzenden. Afhankelijk van het aantal bijdragen en de taal van de bijdragen wordt een selectie gemaakt van ingezonden bijdragen, en een keuze van de voertaal van de bundel . Bij veel Engelstalige uitgaven komt er een Engelstalige bundel bij een internationale uitgever; bij overwegend Nederlandstalige bijdragen een Nederlandstalige bundel, met mogelijk enkele Engelstalige bijdragen.

  Uw vragen over de papers, inzending van bijdragen en publicatie kunt u zenden aan sascha.hardt@maastrichtuniversity.nl.

  Organisatie: Maastricht University