Geschiedenis van de herziening van het socialezekerheidsstelsel digitaal ontsloten

maandag 29 januari 2018

Vanaf nu is de website www.socialezekerheidsstelsel.nl voor iedereen beschikbaar. Dit digitale platform is een onderdeel van het CPG-onderzoeksprogramma ‘Op zoek naar nieuw evenwicht. Een parlementaire geschiedenis van het socialezekerheidsstelsel, 1980-2014’.

Het programma wordt gefinancierd door Instituut Gak, een vermogensfonds dat projecten ondersteunt op het gebied van de sociale zekerheid en het arbeidsmarktbeleid in Nederland. De website werd in opdracht van het CPG gebouwd door PDC Informatie Architectuur, onder meer bekend van www.parlement.com.

Wat biedt de website?

Op www.socialezekerheidsstelsel.nl vindt u alle parlementaire stukken die een belangrijke rol hebben gespeeld bij de herziening van het socialezekerheidsstelsel. Alle stukken en bijbehorende debatten zijn overzichtelijk ontsloten en ondergebracht in zeven dossiers (kinderbijslag, bijstand, werkloosheidsregelingen, organisatie, AOW/pensioenen, arbeidsongeschiktheid/ziekte en nota’s e.d.), soms ook nog gekoppeld aan andere relevante bronnen als SER-rapporten en WRR-studies.

Voor een beter begrip van de context zijn de belangrijkste mijlpalen wat betreft wetgeving, het kabinetsbeleid op het gebied van sociale zekerheid en de sociale onrust op verschillende tijdlijnen geplaatst. De website bevat ook informatie over hoofdrolspelers, een begrippenlijst en een overzicht met veelgebruikte afkortingen.

De grote verdienste van www.socialezekerheidsstelsel.nl is dat de gebruiker relatief makkelijk uit een grote brij van nota’s, wetsontwerpen, wijzigingsvoorstellen en bijbehorende documenten overzichtelijke informatie kan destilleren. De site kan huidige politici meer begrip bijbrengen voor de besluitvormingsdynamiek, beleidsmakers meer inzicht geven in de wijze waarop zij bepaalde instrumenten effectief kunnen inzetten, journalisten helpen bij het duiden van deze complexe thematiek, en wellicht uitvoeringsinstanties en toezichthouders nog van pas komen.

Deze bijdrage stond in