'Barbertje moet hangen' en andere incidenten

maandag 30 april 2018

Het recente incident in de Tweede Kamer met een bezoeker die zich vanaf te publieke tribune wilde ophangen, had een precedent. In februari 1971 deed zich een bijna vergelijkbaar geval voor in de oude zaal, zij het dat het toen om een 'schijn-'ophanging ging.

'Barbertje-moet-hangen', zo wilde een 20-jarige Assenaar toen de Kamer duidelijk maken. Hij protesteerde tegen een proces in Assen vanwege sabotages van legervoertuigen door een antimilitarist.

Incidenten met publiek zijn er in de parlementaire geschiedenis volop geweest. Van roepende en zingende bezoekers tot een indringer in de zaal en van het werpen van pamfletten tot het ontbloten van (boven)lijven.

Op parlement.com is een overzicht te vinden.

Deze bijdrage stond in