Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Dhr. prof. dr. R. (Rens) Vliegenthart

foto Dhr. prof. dr. R. (Rens) Vliegenthart
vergrootglas

Rens Vliegenthart (1980) is hoogleraar communicatiewetenschap en onderzoeksdirecteur bij de Amsterdam School of Communication Research van de UvA. Zijn onderzoek richt zich op de rol van de media in de samenleving, en dan met name de interactie tussen politiek en media. Kenmerkend in zijn onderzoek is zijn voorkeur voor het ontwaren van trends op de langere termijn en het gebruik van kwantitatieve onderzoeksmethoden. Vliegenhart is ook actief in diverse academisch-bestuurlijke gremia.

spreker Europalezing

1.

Voornaam (roepnaam)

(Rens)

2.

Hoofdfuncties/beroepen

 • gastonderzoeker, University of California Irvine, van 2006 tot 2007
 • universitair docent politieke communicatie, Universiteit van Amsterdam, van 2007 tot 2013
 • gast universitair docent, Syddansk Universitet (Denemarken), van 2009 tot 2010
 • hoogleraar media en maatschappij voor ASCoR, Universiteit van Amsterdam, vanaf 2013
 • onderzoeksdirecteur ASCoR, Universiteit van Amsterdam, vanaf september 2018

3.

Nevenfuncties

huidige
 • lid (en van 2016 tot 2018 voorzitter) De Jonge Akademie, KNAW, vanaf 2013
 • mede-redacteur stukroodvlees.nl, vanaf 2013
 • lid redactie Acta Politica, vanaf 2015
 • mede-oprichter en bestuurslid Amsterdam Young Academy, vanaf 2017
 • lid commissie gedragscode VSNU, vanaf 2018
 • lid wetenschappelijke adviescommissie NWO, vanaf 2018

vorige
 • lid interdisciplinaire commissie communicatie, media en informatiewetenschappen van de KNAW, van 2008 tot 2011
 • voorzitter commissie voorlichting faculteit communicatiewetenschappen, Universiteit van Amsterdam, van 2010 tot 2012
 • lid commissie ethiek faculteit communicatiewetenschappen, Universiteit van Amsterdam, van 2012 tot 2013

4.

Opleiding

academische studie
 • master politicologie, Vrije Universiteit Amsterdam, tot 2003
 • master sociaal-culturele antropologie, Vrije Universiteit Amsterdam, tot 2003

promotie
 • sociologie, Vrije Universiteit Amsterdam, tot 2007 (cum laude)

5.

Publicaties van/over

lijst van publicaties
 • "Framing Immigration and Integration. Facts, Parliament, Media and Anti-Immigrant Party Support in the Netherlands" (dissertatie, 2007)
 • "News coverage and support for European integration, 1990-2006" (co-auteur artikel, 2008)
 • "Effects of election news coverage: How visibility and tone influence party choice" (co-auteur artikel, 2010)
 • "Changes in political news coverage: Personalization, conflict and negativity in British and Dutch newspapers" (co-auteur bijdrage boek, 2011)
 • "Power to the frame: Bringing sociology back to frame analysis" (co-auteur artikel, 2011)
 • "Content matters: The dynamics of parliamentary questioning in Belgium and Denmark" (co-auteur artikel, 2011)
 • "U Kletst Uit Uw Nek. Over de Relatie tussen Politiek, Media en de Kiezer" (boek, 2012)
 • "Moving up. Applying aggregate level time series analysis in the study of media coverage" (artikel, 2014)
 • "Mediatization and political agenda-setting: changing issue priorities?" (co-auteur bijdrage boek, 2014)
 • "Poles apart: The processing and consequences of mixed media stereotypes of older workers." (co-auteur artikel, 2016)
 • "The Media as a Dual Mediator of the Political Agenda–Setting Effect of Protest. A Longitudinal Study in Six Western European Countries" (co-auteur artikel, 2016)
 • "The Conditional Nature of Presidential Agenda Influence on TV News: The Case of Education" (co-auteur artikel, 2017)
 • "A general pattern in the construction of economic newsworthiness? Analyzing news factors in popular, quality, regional, and financial newspapers" (co-auteur artikel, 2017)
 • "Disentangling the Direction of Causality Between Competence Issue Ownership and Party Preference" (co-auteur artikel, 2017)
 • "Doen, durven of de waarheid? Democratie in digitale tijden" (co-auteur boek, 2020)
 

6.

Hofvijver bijdragen

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.

In deze biografie zijn gegevens verwerkt tot 13 februari 2021.