Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Democratie in de 21e eeuw: de impact van ICT

Logo

ICT heeft in de 21e eeuw een grote invloed op ons dagelijks leven. Ook kan het grote gevolgen hebben voor de democratie zoals wij die nu kennen. Kijk bijvoorbeeld naar Estland. Dit land is de laatste jaren is uitgegroeid tot koploper op het gebied van ICT. Bij verkiezingen wordt online gestemd en Estland is waarschijnlijk het enige land in de wereld waar 99% van de openbare dienstverlening digitaal beschikbaar is.

Democratie is niet alleen een kwestie van stemmen, maar ook van goed geïnformeerd parlementair debat en actieve betrokkenheid van burgers. Dat roept de vraag op in hoeverre de invloed van sociale media, 'micro targeting' door politieke partijen of de verspreiding van nepnieuws onze democratie ontwricht.

Hoe kan ICT worden ingezet om de democratie verder te verbeteren en burgerparticipatie te verhogen? Kijkend naar Estland, wat zijn de grootste succesverhalen tot nu toe? Is online democratie de nieuwe standaard geworden? Welke bedreigingen liggen op de loer als gevolg van de digitale transformatie? Hoe weten we welke informatie betrouwbaar is?

Op donderdag 13 september 2018 spreken IT visionair, Linnar Viik , en hoogleraar ICT en Rechtsstaat, Prof. Mireille Hildebrandt , over dit onderwerp tijdens de Montesquieu-Prinsjeslezing. Hoogleraar Media en Samenleving, Prof. Rens Vliegenthart, zal de lezing modereren.

Inhoud

1.

Praktische informatie

Datum: Donderdag 13 september 2018

Locatie: Den Haag, exacte locatie wordt later bekendgemaakt

Voertaal: Engels

2.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via het aanmeldformulier . Aanmelden is niet vrijblijvend. Wij rekenen op uw komst. Bent u verhinderd, dan graag doorgeven via info@europelecture.com

3.

Achtergrondinformatie

De Montesquieu-Prinsjeslezing wordt georganiseerd door het Montesquieu Instituut in samenwerking met de Stichting Europalezing in het kader van het Prinsjesfestival .

Stichting Prinsjesfestival organiseert jaarlijks met een groot aantal partijen het feest van de democratie. Het festival wil bijdragen aan de aandacht voor en de betekenis van Prinsjesdag en biedt in de week voor Prinsjesdag een programma vol feestelijke en inhoudelijke activiteiten. Ieder jaar staat Prinsjesfestival in het teken van een thema. Het thema van het Prinsjesfestival 2018 is "Democratie: Van ons! Voor ons! Door ons?! Over toekijken of meedoen in onze democratie".

Stichting Europalezing organiseert met regelmaat een lezing over de betekenis van Europa vanuit sociaal-economisch, politiek of cultureel perspectief. In 1993 sprak Jacques Attali de eerste Europalezing uit. Sindsdien hebben veel inspirerende sprekers deze traditie voortgezet.