Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

ICT: een zegen of vloek voor onze democratie?

donderdag 9 augustus 2018, 11:43

DEN HAAG (PDC) - ICT heeft in de 21e eeuw grote invloed op ons dagelijks leven. Maar welke rol neemt digitalisering in onze democratie in? Is ICT de weg naar meer betrokkenheid? Of gaat de transitie naar een online democratie juist gepaard met gevaren, zoals de verspreiding van nepnieuws? De Montesquieu-Prinsjeslezing van donderdag 13 september gaat in op deze vragen. Twee experts spreken over de impact van ICT op onze democratie. Aansluitend gaan zij met elkaar in discussie onder leiding van Hoogleraar Media en Samenleving, Rens Vliegenthart.

De eerste spreker komt uit Estland. Dit land is de laatste jaren uitgegroeid tot koploper op het gebied van ICT. Estland is waarschijnlijk het enige land in de wereld waar 99% van de openbare dienstverlening digitaal beschikbaar is. Daarnaast is het bij verkiezingen mogelijk online te stemmen. IT-deskundige Linnar Viik, de drijvende kracht achter e-governance in Estland en voormalig directeur bij Skype, zal zijn ervaringen uit de praktijk delen. Hoe werkt het precies? Wat is eraan vooraf gegaan? Wat kunnen wij van Estland leren?

Naast ons stemrecht is het voeren van een debat ook onderdeel van onze democratie. Betrouwbare informatie is hierbij essentieel. Wat is de invloed van ICT hierop? De laatste tijd wordt duidelijk dat er steeds vaker opzettelijk onjuiste informatie wordt verspreid. Dit soort nepnieuws ('desinformatie') is vaak niet goed te herkennen. Wat is precies de invloed van nepnieuws op onze democratie? Welke rol spelen sociale media, micro-targeting of algoritmes? Deze vragen beantwoordt Mireille Hildebrandt, hoogleraar ICT en Rechtsstaat.

1.

Praktische informatie

Datum: Donderdag 13 september 2018, 17:45

Locatie: Campus Den Haag, Wijnhaven - Turfmarkt 99 Den Haag

Voertaal: Engels

De Montesquieu-Prinsjeslezing wordt georganiseerd door het Montesquieu Instituut in samenwerking met de Stichting Europalezing in het kader van het Prinsjesfestival.