Boekpresentatie Provinciale politiek

maandag 18 maart 2019, 10:22

DEN HAAG (PDC) - Maakt het iets uit op welke partij je stemt bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten? Kunnen provinciebesturen wel uitvoering geven aan de wensen van kiezers? Over deze en andere vragen gaat het boek Provinciale politiek dat de auteurs Hans Vollaard en Harmen Binnema vandaag presenteren.

In het boek komen inzichten van experts op het gebied van provinciale democratie aan bod. Er wordt onder meer ingegaan op de vertegenwoordiging van burgers en de controle die de Provinciale Staten uitoefenen op de Gedeputeerde Staten. Het geeft daarmee een duidelijk beeld van het dagelijks functioneren van de provincie.

De boekpresentatie vindt plaats vanaf 15.15 in het Departement Organisatie- en Bestuurswetenschap van de Universiteit Utrecht, Bijlhouwerstraat 6.

Bron: Uitgeverij Boom