Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Het vertrek van Hannie van Leeuwen in 1978

Wilfred Scholten heeft voor het deze week verschenen Jaarboek Parlementaire Geschiedenis van het CPG een gedegen necrologie gewijd aan de in augustus 2018 overleden Hannie van Leeuwen. Op één punt is echter op zijn minst een aanvulling nodig.

Scholten schrijft dat Van Leeuwen in 1978 de Tweede Kamer verliet uit teleurstelling over het niet doorgaan van een kabinet van CDA en PvdA. Die teleurstelling was er zeker, maar er waren bepaald meer redenen voor haar afscheid, die zij in de pers toen ook naar voren bracht.

Haar belangrijkste grief was dat enkele fractieleden, onder wie fractievoorzitter Wim Aantjes en ARP-voorzitter Hans de Boer, eerst op amendering van het ontwerp-regeerakkoord van CDA en VVD aandrongen, maar toen die waren geaccepteerd alsnog tegen dat akkoord hadden gestemd.

Van Leeuwen was ook ontstemd dat Aantjes (op sociaal gebied) en De Boer (op het gebied van defensie) het in haar ogen deden voorkomen alsof zij 'bewogener' waren dan zijzelf.

Het is waar dat ook het afspringen van de samenwerking met de PvdA vanwege personen haar een doorn in het oog was. Zij begreep niet dat Aantjes niet bereid was geweest minister (van Justitie) te worden. Er was daardoor bij haar zelfs sprake van verbittering over het verloop van de gehele formatie.

Belangrijkste reden voor haar vertrek was echter de ongeloofwaardigheid van het afwijzen van een regeerakkoord, nadat het overeenkomstig de wensen van het CDA was geamendeerd. Zij noemde dat een inconsequente, onoprechte houding.

bron: Leeuwarder Courant