Montesquieu Instituut-fellow Ruud Koole onderscheiden bij afscheid in Leiden

maandag 16 december 2019, 13:00

DEN HAAG (PDC) - Afgelopen vrijdag nam Ruud Koole, fellow van het Montesquieu Instituut, afscheid als hoogleraar politicologie aan de Universiteit Leiden. In zijn afscheidsrede ging hij in op het belang van politieke partijen in de democratie.

Koole is redelijk positief over het functioneren van partijen, maar ziet wel zorgpunten. Die moeten er volgens hem echter niet toe leiden dat heil gezocht wordt in juridische procedures of door rechtstreeks lobbyen. Democratie moet niet in handen komen van 'autoriteiten' en NGO's uit angst voor 'de kiezers'. Er zijn twee pijlers, de 'electorale (waartoe ook partijen behoren)' en die van 'overheidsinstituties' nodig voor een goed functionerende democratie.

Koole werd bij zijn afscheid onderscheiden als Officier in de Orde van Oranje-Nassau.