Promotie Koen van Zon: 'EU democratischer dan ooit'

Met dank overgenomen van Centrum voor Parlementaire Geschiedenis van de Radboud Universiteit Nijmegen, gepubliceerd op donderdag 6 februari 2020, 14:39.

Al sinds de jaren vijftig worden de Europese Unie en diens voorlopers afgeschilderd als een ondemocratische organisatie, gerund door een ongekozen elite van Brusselse technocraten. Al net zo lang probeert het Europees Parlement om de EU van binnenuit te democratiseren. Dit mondde in 1979 bijvoorbeeld uit in de eerste Europese verkiezingen.

Koen van Zon deed historisch onderzoek naar democratieopvattingen in de Europese instellingen. Hij concludeerde dat democratisering voor Europese instellingen vooral een manier was om hun macht te vergroten. Bij dit streven naar democratisering was er weinig ruimte voor tegenspraak. Juist dit gebrek aan ruimte voor georganiseerde tegenspraak staat op gespannen voet met democratische beginselen. Tegenspraak maakt namelijk duidelijk welke politieke keuzes voorliggen en betrekt burgers in de besluitvorming. In die zin moet bijvoorbeeld de opkomst van eurosceptici in het Europees Parlement niet gezien worden als een bedreiging voor de EU, maar als een teken dat de EU democratischer en representatiever is dan ooit.

Vandaag promoveert Koen van Zon op dit onderwerp aan de Radboud Universiteit te Nijmegen.

Bron: Radboud Universiteit