Online interviewserie #kenjegrondwet gelanceerd in aanloop naar het debat over de toekomstbestendigheid van de Nederlandse Grondwet!

woensdag 24 februari 2021, 13:00

DEN HAAG (PDC) - De grondwet is al ruim 200 jaar de basis van onze rechtsstaat. Maar wie realiseert zich dat we op 17 maart ook stemmen over wijzigingen op dit belangrijke document? Terwijl juist nu de principes van de democratische rechtsstaat in binnen- en buitenland steeds meer ter discussie staan. Het Huygens ING organiseert daarom in samenwerking met het Montesquieu Instituut en de Universiteit van Maastricht een serie interviews, waarin een aantal belangrijke vragen aan de orde komen.

Hoe goed kennen burgers, politici en rechters de grondwet?

Wat zouden de voordelen zijn van een betere kennis van de grondwet?

En hebben we niet een nieuwe, meer toekomstbestendige grondwet nodig?

In de online interviewserie #kenjegrondwet​ gaat historicus en presentator Eveline van Rijswijk rondom de verkiezingen onder meer in gesprek met historici Karin van Leeuwen (Universiteit van Maastricht) en Kors Visscher (Universiteit voor Humanistiek), rechtsgeleerde Janneke Gerards (Universiteit Utrecht) en journalist Ariejan Korteweg (de Volkskrant). Aanleiding van deze interviewserie is de recent verschenen bronnenpublicatie Over de grondwet gesproken (verloren 2020) met fragmenten uit 100 jaar discussies over grondwetsherzieningen.

Op 19 april zullen de deelnemers aan deze online interviewserie bij Nieuwspoort met elkaar in debat gaan over de toekomstbestendigheid van de Nederlandse Grondwet. Dit debat wordt georganiseerd door het Huygens ING, Maastricht University en het Montesquieu-instituut.

Bekijk het eerste interview met Karin van Leeuwen door op onderstaande link te klikken. Op deze pagina kunt u zich ook aanmelden voor het debat!