Kritisch advies ROB over samenwerking Rijk met decentrale overheden

dinsdag 11 mei 2021, 13:27

DEN HAAG (PDC) - In een rapport geeft de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) stevige kritiek op de houding van de Rijksoverheid in zijn samenwerking met provincie en gemeenten. Hoewel het Rijk zich in de samenwerking met decentrale overheden voorneemt om zich als gelijkwaardig partner op te stellen, loopt dat in de praktijk vaak mis.

ROB-lid en MI-fellow prof. Caspar van den Berg stelt dat "de decentrale overheden zijn overtuigd van de goede wil van hun collega’s van de Rijksoverheid" maar "dat de kennis over wat er speelt in de regio te wensen over laat.“

Een rode draad in gesprekken met lokale bestuurders is dat werknemers op rijksniveau de lokale problemen in hun eigen omgeving generaliseren, wat leidt tot een "vernauwd denkkader."

Bron: Raad voor het Openbaar Bestuur.