Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Prof. J. (Jan) van de Streek

foto Prof. J. (Jan) van de Streek
vergrootglas
bron: Jan van de Streek

Jan van de Streek is hoogleraar Belastingrecht aan de Universiteit Leiden. Zijn onderzoek heeft betrekking op de belastingheffing van multinationale ondernemingen. Van 2003 tot en met 2020 was hij verbonden aan de Universiteit van Amsterdam, laatstelijk als hoogleraar Belastingheffing van concerns. Aan de Universiteit Leiden is hij coördinator van het onderzoeksprogramma Grenzen van fiscale soevereiniteit.

spreker MI-activiteit

Inhoud

1.

Voornaam (roepnaam)

(Jan)

2.

Hoofdfuncties/beroepen

  • universitair docent belastingrecht (deeltijd), Universiteit van Amsterdam, van 2003 tot 2014
  • medewerker bureau vaktechniek (deeltijd), Ernst & Young Belastingadviseurs, van 2003 tot 2013
  • medewerker wetenschappelijk bureau (deeltijd), Loyens & Loeff, van 2014 tot 2017
  • hoogleraar belastingheffing van concerns (deeltijd), Universiteit van Amsterdam, van 2015 tot 2020
  • hoogleraar belastingrecht (deeltijd), Universiteit Leiden, vanaf 2021

3.

Opleiding

academische studie
  • bedrijfseconomie en fiscale economie, Erasmus Universiteit Rotterdam, van 1994 tot 2002
  • fiscaal recht, Universiteit Leiden, van 2000 tot 2002

promotie
  • rechten, Universiteit van Amsterdam, 2008 (proefschrift getiteld "Omzetting van rechtspersonen")
 

In deze biografie zijn gegevens verwerkt tot 31 mei 2021.