Bundelpresentatie bundel 18: verzameling spreekteksten

maandag 28 juni 2021, 13:00

Op woensdag 16 juni is de nieuwe bundel van het Montesquieu Instituut genaamd 'Lijdelijk toezien? Onafhankelijk toezicht in de democratische rechtsstaat' gelanceerd. Deze bundel gaat in op diverse actuele vraagstukken rondom onafhankelijk publiek toezicht.

Tijdens de lancering werd het eerste exemplaar van de bundel aangeboden aan de voorzitter van de Inspectieraad Jan van den Bos. Vervolgens kregen twee auteurs van de bundel, hoogleraar Caelesta Braun en onderzoeker Henk den Uijl, kort het woord om in te gaan op hun bijdrage aan de bundel onder leiding van moderator Jan Schinkelshoek. Daarna werd het woord ook gegeven aan inspecteur-generaal van het Staatstoezicht op de Mijnen, Theodor Kockelkoren, en aan inspecteur-generaal van de Inspectie Justitie en Veiligheid, Henk Korvinus.

In navolging hiervan ging het panel met elkaar in gesprek, wat een aantal interessante vragen onder de aandacht bracht: Welke structuren zorgen voor een vrije toezichthouder zonder hinderlijke inmenging? Hoe wordt de kwaliteit van toezicht gewaarborgd? Wat voor rol speelt de maatschappij hierbij? Maar ook: welke mate van onafhankelijkheid is eigenlijk wenselijk?

Tot slot kreeg ook het publiek de kans om online vragen in te sturen voor de panelleden: Wie bewaakt de bewakers van het publieke belang? Wat is de invloed van internationalisering op toezicht? Waarom zouden rijksinspecties onderdeel van het ministerie moeten zijn terwijl dit voor de markttoezichthouders niet geldt? Benieuwd naar de antwoorden? De lancering van de bundel en de discussie tussen de panelleden is hier terug te kijken. De openingsspeeches van alle sprekers zijn onderstaand terug te lezen.

De bundel 'Lijdelijk toezien? Onafhankelijk toezicht in de democratische rechtsstaat', uitgegeven door Boom, is te bestellen via Bol.com.

Inleiding (PDF)

Jan van den Bos – voorzitter Inspectieraad

Onafhankelijkheid van toezicht ja - mits toezicht primair wordt gezien als een schakel in het stelsel van macht en tegenmacht (PDF)

Henk den Uijl – onderzoeker Nederlandse School voor Openbaar Bestuur

Samenwerken met maatschappelijk middenveld en burgers is geen garantie voor het waarborgen van het publieke belang (PDF)

Caelesta Braun – hoogleraar bestuurskunde Universiteit Leiden

Publiek vertrouwen vraagt om inspecties die in de eerste plaats gericht zijn op de samenleving en niet op de minister (PDF)

Theodor Kockelkoren - inspecteur-generaal van het Staatstoezicht op de Mijnen

De kwaliteit van inspecties moet je niet door boekhouders maar door burgers laten beoordelen (PDF)

Henk Korvinus - inspecteur-generaal van de Inspectie Justitie en Veiligheid

Foto-impressie

 
Caelesta Braun overhandigt virtueel de bundel aan Jan van den Bos
Henk Korvinus
Theodor Kockelkoren
Caelesta Braun
Henk den Uijl
 Jan Schinkelshoek
Jan van den Bos
Theodor Kockelkoren
Henk Korvinus
De bundel
 

Fotograaf: Kevin Bergenhenegouwen / PDC

Bij gebruik van deze foto's graag de bron vermelden.

Deze bijdrage stond in