Kabinet: verplichte risicoanalyse integriteit bij benoeming nieuwe wethouders

maandag 28 juni 2021, 13:35

DEN HAAG (PDC) - De ministerraad heeft op voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ingestemd met het instellen van een risicoanalyse van integriteit voorafgaand aan de benoeming van wethouders. Het is de bedoeling dat het wetsvoorstel waarin deze maatregel is opgenomen nog voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 in werking treedt.

De risicoanalyse wordt onderdeel van het al bij de Tweede Kamer ingediende voorstel ‘Wet bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur’. Via een door minister Ollongren voorgestelde een nota van wijziging moet dit opgenomen worden in de wet. De behandeling zal verdergaan in de Tweede Kamer.

Op dit moment passen sommige gemeenten wel al een vorm van screening van wethouders toe. Hoe ze dat doen, verschilt per gemeente. De burgemeesters zullen volgens het voorstel toezicht moeten houden op de zorgvuldige uitvoering van deze nieuwe risicoanalyses.

Bron: Ministerraad