55 jaar D66: van uitdager tot systeempartij

vrijdag 15 oktober 2021, 11:00

DEN HAAG (PDC) - Ter ere van de vijfenvijftigste verjaardag van D66 organiseerden het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP), de Mr. Hans van Mierlo Stichting (VMS) en het Montesquieu Instituut (MI) gisteren het symposium 'De toekomst van D66'. Het boek 'Tussen bestormen en besturen, 55 jaar D66 in de Nederlandse politiek' werd gepresenteerd en verschillende sprekers lieten zich uit over de geschiedenis van de partij en misschien nog wel belangrijker: wat is de toekomst van D66?

Simon Otjes, naast politicoloog ook auteur van het boek, leidde het symposium in met een verhaal over de transformatie die D66 doorgemaakt heeft. Van uitdager van het bestaande systeem tot onderdeel van datzelfde systeem, van democratisch-radicaal naar sociaal-liberaal en van vrije speler tot centrale spelverdeler. Otjes: 'misschien kan zelfs gesteld worden dat D66 is geworden tot datgene wat ze bij de oprichting wilde bestrijden: een voorzichtig operende systeempartij.'

Maar met welke stroming vaart D66 mee: idealisme of pragmatisme? Journalist Wilma Kieskamp ziet het allebei terug. 'De systeemkritische campagne, gericht op nieuw leiderschap, toonde het idealisme, terwijl het meeveren in de formatie een voorbeeld is van pragmatisme', aldus Kieskamp. Volgens partijvoorzitter Annemarie Spierings hoeft de partij hierin dan ook geen keuze te maken: 'voor mij staat idealisme plus pragmatisme gelijk aan realiseren.'

Publicist Daniël Boomsma ziet een andere rol voor D66 weggelegd. Boomsma: 'D66 is een partij die wil regeren, maar stop daar gewoon eens mee.' Volgens hem noopt de versplintering van het politieke landschap tot het bundelen van (progressieve) krachten.

Partijvoorzitter Spierings besloot het symposium met haar visie op de toekomst van de partij. Daarbij gaf ze antwoord op de terugkerende vraag: behoort D66 tot het politieke systeem of is ze hier een challenger van? Spierings: 'ik denk dat je onderdeel van het systeem moet zijn om het systeem te kunnen veranderen.'

 

Het boek 'Tussen bestormen en besturen, 55 jaar D66 in de Nederlandse politiek' staat in de top 10 politieke boeken op politiekeboeken.com.

Ter ere van het jubileum lanceerde het DNPP ook een website over de geschiedenis van D66: d66-digitaal.dnpp.nl.