Symposium | 50 jaar Handboek Staatsrecht

 • Vrouwe Justitia

  Dit jaar is de 14de druk van het Handboek Staatsrecht verschenen, 50 jaar na de eerste druk. Op 22 september organiseerden Uitgeverij Wolters Kluwer en het Montesquieu Instituut een bijeenkomst om dit lustrum te vieren.

 • Bij deze bijeenkomst is het nieuwste handboek aangeboden aan mevrouw E. Koopmans, de weduwe van professor Tim Koopmans, auteur van de eerste druk van het Compendium van het Staatsrecht. Ook werd gereflecteerd op de Nederlandse handboeken Staatsrecht met een terugblik, beoordeling van de huidige drukken en een vooruitblik aangaande de toekomst van de handboeken.

  De voorzitter van de bijeenkomst was fellow van het Montesquieu Instituut Luc Verhey (ter vervanging van Joop van den Berg). Daarnaast gaven Aalt Willem Heringa (emeritus hoogleraar vergelijkend staatsrecht), Hanneke Schipper-Spanninga (interim-directeur-generaal Openbaar Bestuur en Democratische Rechtsstaat bij het ministerie van BZK), Janneke Gerards (hoogleraar fundamentele rechten), Geerten Boogaard (bijzonder hoogleraar decentrale overheden) en Maarten Stremler (universitair docent constitutioneel recht) een korte lezing. Na de lunch gingen bovengenoemde sprekers onder leiding van de voorzitter in gesprek over de toekomst van de handboeken Staatsrecht.

  Tijd

  Activiteit

  10.00

  Ontvangst met koffie en thee

  10.15

  Welkomstwoord door voorzitter Joop van den Berg

  10.25

  Aalt Willem Heringa over Compendium Staatsrecht en aanbieding 14e druk Compendium aan mevrouw Koopmans

  10.40-11.00

  De vijf verschillende handboeken: verschillen en geschiktheden voor onderwijs en onderzoek door Janneke Gerards

  11.00-11.20

  De praktijk en de staatsrechtwetenschap: nut van de vijf handboeken door Hanneke Schipper

  11.20-11.40

  Hoe zien de ideale handboeken er voor de komende 50 jaren uit? door Geerten Boogaard

  11.40-12.00

  Hoe zien de ideale handboeken er voor de komende 50 jaren uit? door Maarten Stremler

  12.00 – 13.00

  lunch

  13.00 – 14.00

  (Forum)discussie onder leiding van de voorzitter met de vier sprekers

  Logo

  Dit evenement is onderdeel van SPREEEK, een samenwerkingsverband van Haagse instellingen. Samen organiseren we debatten en dialogen over maatschappelijk actuele thema’s. Kijk op SPREEEK.nl voor al het moois wat Den Haag op debat- en dialoogvlak te bieden heeft.