Regering

De regering is het centrale bestuur van ons land en bestaat uit de Koning en de ministers. Het Montesquieu Instituut volgt binnen dit thema de zittende regering, maar bekijkt dit ook vanuit een historisch perspectief. Onderwerpen hierbij zijn bijvoorbeeld de kabinetsformatie en de beleids- of politieke ontwikkelingen gedurende een regeringsperiode.

Tijdens een regeerperiode draagt de regering de verantwoordelijkheid voor het bestuur van het land. Dit betreft bijvoorbeeld zorg voor veiligheid, onderwijs en milieu. Om aan deze verantwoordelijkheden te kunnen voldoen heeft de regering bepaalde instrumenten, zoals het heffen van belastingen en het verlenen van subsidies, maar ook het vastleggen van regels in wetten en besluiten en het sluiten van verdragen. Omdat de Koning onschendbaar is en de ministers verantwoordelijk zijn, wordt het kabinet (ministers en de staatssecretarissen) in de praktijk ook vaak regering genoemd.