Europese Kroniek 2021: Hoop, onzekerheid en crisis

maandag 20 december 2021, 13:00, analyse van Redactie van Europa-nu.nl

De jaarwisseling van 2020 naar 2021 kenmerkte zich door hoop: hoop op een succesvol vaccinatieprogramma tegen Covid-19, hoop op een vruchtbare klimaattop in Glasgow, hoop op de start van de Conferentie over de Toekomst van Europa en hoop dat de nieuwe Amerikaanse president Joe Biden een positieve uitwerking voor het EU-Buitenlandbeleid zou hebben.

Voor een deel is die hoop uitgekomen: er wordt volop gevaccineerd tegen Corona in de EU, er zijn vorderingen in de strijd tegen klimaatverandering, en Joe Biden zoekt toenadering tot Europa. Tegelijk is de Covid-19-crisis nog niet afgewend en ziet de EU in dat strategische autonomie van groot belang is in een onzekere wereld.

Hoe is dit zo gekomen? Wat heeft de EU in 2021 gedaan, wat waren de sleutelmomenten en wie was daarbij betrokken? December is traditioneel een maand van eindejaarslijstjes en uitgebreide terugblikken. Een samenwerking tussen het Montesquieu Instituut en de website www.europa-nu.nl leidde tot onderstaand overzicht van het belangrijkste Europese nieuws van 2021.