Ronald Kroeze volgt Carla van Baalen op als directeur van het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis

Met dank overgenomen van Centrum voor Parlementaire Geschiedenis van de Radboud Universiteit Nijmegen, gepubliceerd op donderdag 10 maart 2022.

Ronald Kroeze wordt de opvolger van Carla van Baalen, die op 1 maart is teruggetreden als directeur van het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis (CPG).

Carla was ruim 24 jaar directeur. In 1998 maakte ze de overstap van de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht, waar ze universitair docent Geschiedenis was, naar de Radboud Universiteit. Vanaf 2001 was ze ook hoogleraar Parlementaire Geschiedenis aan deze universiteit.

Tijdens Carla’s directeurschap hebben vele CPG-publicaties het licht gezien: de delen V tot en met IX in de serie Parlementaire geschiedenis van Nederland na 1945 (deel X verschijnt in juni a.s.), 23 afleveringen van het Jaarboek Parlementaire Geschiedenis (de reeks startte in 1999), een aantal werken op het terrein van de Nederlandse kabinetsformaties, enkele biografieën van vooraanstaande Nederlandse politici en vele andere bundels, boeken en artikelen. Ook was Carla als promotor bij een tiental proefschriften betrokken.

In de periode 2000-2020 verzorgde Van Baalen de cursus ‘Parlementaire geschiedenis van Nederland 1945-heden’, die vele studenten heeft getrokken. De cursus was aanvankelijk een keuzevak, maar werd later een verplicht vak voor studenten Politieke Geschiedenis. In 2007 ontwikkelde zij samen met de leerstoelgroep Politieke Geschiedenis de masterspecialisatie ‘Politiek en Parlement’.

Carla zocht niet alleen samenwerking binnen Nijmegen. In 2005 sloot het CPG een convenant met het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen te Groningen en het Parlementair Documentatiecentrum te Den Haag. Uit dit samenwerkingsverband is het Montesquieu Instituut voortgekomen. In 2007 was zij medeoprichter van het European Information and Research Network on Parliamentary History (Euparl.net), samen met instituten uit Duitsland, Griekenland en Slovenië. Inmiddels zijn zeventien Europese landen bij het kennisuitwisselingsnetwerk aangesloten en zijn zeven landen vertegenwoordigd in de Board van Euparl.net.

Carla trad met grote regelmaat op in de media (radio, tv, kranten) om actuele politieke ontwikkelingen te duiden. Haar expertise zette zij ook in als lid van de Nationale Conventie, een adviescommissie over staatkundige vernieuwing (2006), als lid van de evaluatiecommissie kabinetsformatie 2012, als voorzitter van het onderzoeksteam ‘Inkomen Koning’ dat in 2017 de totstandkoming en ontwikkeling van het financieel statuut van het koninklijk huis (1972) onderzocht en als lid van de Staatscommissie parlementair stelsel (commissie-Remkes). Het eindrapport ‘Lage drempels, hoge dijken’ verscheen in december 2018.

Carla’s opvolger Ronald Kroeze (1983) is momenteel nog universitair hoofddocent politieke geschiedenis en directeur van de opleiding Geschiedenis aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Eerder was hij als onderzoeker verbonden aan de Universiteit van Amsterdam en als visiting scholar aan de universiteiten van Oxford, Warwick, Avignon en Berlijn. Ronald Kroeze promoveerde in 2013 aan de VU op het proefschrift Een kwestie van politieke moraliteit - Politieke corruptieschandalen en goed bestuur in Nederland, 1848-1940. Zijn expertise ligt op het gebied van de moderne politieke geschiedenis, in het bijzonder de geschiedenis van (anti)corruptie, democratie, koloniaal bestuur en de invloed van (new public) management en neoliberalisme op de nationale en Europese politiek.

Ronald Kroeze treedt aan op 1 mei. Tot die datum treedt Alexander van Kessel op als waarnemend directeur.