Lustrum 50 jaar handboek Staatsrecht

Vrouwe Justitia

Dit jaar is de 14de druk van het Handboek Staatsrecht verschenen, 50 jaar na de eerste druk. Op donderdag 22 september organiseren Uitgeverij Wolters Kluwer en het Montesquieu Instituut een bijeenkomst om dit lustrum te vieren.

Bij deze bijeenkomst zal het nieuwste handboek aangeboden worden aan mevrouw Koopmans, de vrouw van de overleden professor Tim Koopmans, auteur van de eerste druk van het Compendium van het Staatsrecht. Ook zal worden gereflecteerd op de Nederlandse handboeken Staatsrecht met een terugblik, beoordeling van de huidige drukken en een vooruitblik aangaande de toekomst van de handboeken.

De voorzitter van de bijeenkomst is fellow van het Montesquieu Instituut Joop van den Berg, daarnaast zullen Aalt Willem Heringa (emeritus hoogleraar vergelijkend staatsrecht), Hanneke Schipper-Spanninga (interim-directeur-generaal Openbaar Bestuur en Democratische Rechtsstaat bij het ministerie van BZK), Janneke Gerards (hoogleraar fundamentele rechten), Geerten Boogaard (bijzonder hoogleraar decentrale overheden) en Maarten Stremler (universitair docent constitutioneel recht) een korte lezing geven. Na de lunch zullen bovengenoemde sprekers onder leiding van de voorzitter in gesprek gaan over de toekomst van de handboeken Staatsrecht.

Datum: donderdag 22 september van 10.00 uur tot 14.00 uur

Locatie: CAOP, Lange Voorhout 13, Den Haag

Wilt u deze bijeenkomst bijwonen? U kunt zich aanmelden door te mailen naar kinke.miedema@wolterskluwer.com.

 
Logo

Dit evenement is onderdeel van SPREEEK, een samenwerkingsverband van Haagse instellingen. Samen organiseren we debatten en dialogen over maatschappelijk actuele thema’s. Kijk op SPREEEK.nl voor al het moois wat Den Haag op debat- en dialoogvlak te bieden heeft.

Tijd

Activiteit

10.00

Ontvangst met koffie en thee

10.15

Welkomstwoord door voorzitter Joop van den Berg

10.25

Aalt Willem Heringa over Compendium Staatsrecht en aanbieding 14e druk Compendium aan mevrouw Koopmans

10.40-11.00

De vijf verschillende handboeken: verschillen en geschiktheden voor onderwijs en onderzoek door Janneke Gerards

11.00-11.20

De praktijk en de staatsrechtwetenschap: nut van de vijf handboeken door Hanneke Schipper

11.20-11.40

Hoe zien de ideale handboeken er voor de komende 50 jaren uit? door Geerten Boogaard

11.40-12.00

Hoe zien de ideale handboeken er voor de komende 50 jaren uit? door Maarten Stremler

12.00 – 13.00

lunch

13.00 – 14.00

(Forum)discussie onder leiding van de voorzitter met de vier sprekers