Grote idealen, smalle marges: CPG presenteert boek over parlementaire geschiedenis jaren 1970

donderdag 1 september 2022, 17:44

DEN HAAG (PDC) - Het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis (CPG) presenteert vandaag het boek Grote idealen, smalle marges: Een parlementaire geschiedenis van de lange jaren zeventig 1971-1982. Dit boek, dat de parlementaire geschiedenis van de 'lange' jaren 1970 beschrijft, werd vandaag in het Catshuis overhandigd aan premier Rutte, en in de Eerste Kamer aan de beide voorzitters van de Kamers der Staten-Generaal.

De publicatie staat onder redactie van Carla van Baalen en Anne Bos. Zij zeggen over de inhoud: "Grote idealen, smalle marges beschrijft de kleurrijke politiek van deze jaren. Hoe functioneerde het parlement? Wie bepaalde de agenda? Hoe werd omgegaan met buitenparlementaire druk? Wie was succesvol? Waar kwam de onrust bij de politieke partijen vandaan? de kabinetten-Biesheuvel (1971-1973), -Den Uyl (1973-1977) en -Van Agt (1977-1982), waarbij ook de vraag wordt beantwoord of de verschillen tussen het beleid van Den Uyl en Van Agt wel zo groot waren als wordt verondersteld."

Het boek is een voortzetting van de serie parlementaire geschiedenis, één van de kerntaken van het CPG. Het CPG, één van de partners van het Montesquieu Instituut, heeft met de publicatie van dit boek de serie vanaf 1945 t/m 1982 geschreven.

Het boek staat op 1 in de Top 10 van politiekeboeken.com.

Bron: Centrum voor Parlementaire Geschiedenis (CPG)