Oratie Caelesta Braun: Ongekende Belangen, over maatschappelijke democratie en bestuurlijke responsiviteit

dinsdag 13 september 2022, 10:00

DEN HAAG (PDC) - Op vrijdag 16 september spreekt hoogleraar bestuurskunde en burgermaatschappij en tevens Montesquieu fellow Prof.dr. Caelesta Braun haar oratie uit. Braun doet onderzoek naar de ongekende belangen bij complexe vraagstukken, zoals bij de boerenprotesten en de toeslagenaffaire.

Volgens Braun zijn ongekende belangen hardnekkig. Enerzijds zijn ze grote economische of partijpolitieke belangen die vaak lang buiten het politiek-bestuurlijke verantwoordingsproces blijven. Deze belangen blijven daarmee meestal ook buiten het zicht van de samenleving. Anderzijds zijn ongekende belangen ook collectieve belangen die lang buiten het zicht van politiek en bestuur blijven, maar van ongekend belang zijn voor de samenleving. Ongekende belangen in deze dubbele betekenis van het woord zijn ondermijnend voor de kwaliteit van de democratische rechtsstaat. Het gekend maken van deze ongekende belangen is daarom cruciaal.

De oratie zal plaatsvinden in het academiegebouw van de Universiteit Leiden. Belangstellenden kunnen zich aanmelden om de oratie live te volgen. Daarnaast is het ook mogelijk deze via een livestream te volgen.

Bron: Universiteit Leiden