West-Europese conferentie Model European Parliament

  • WE-MEP logo

    Van 19 tot 24 januari vond de West-Europese conferentie van het Model European Parliament plaats in Den Haag. Circa 100 jongeren reisden af naar Den Haag en doken in de rol van Euro­parlementariër.

  • Tijdens de conferentie nemen de jongeren uit België, Duitsland, Ierland, het Verenigd Koninkrijk, Luxemburg, Spanje en Italië deel aan de simulatie waarin zij het Europees Parlement nabootsen. Ze worden verdeeld in commissies, waarin zij met jongeren uit de andere deelnemende landen aan de slag gaan met een vraagstuk. Dit vraagstuk is opgesteld op basis van een actueel Europees thema.

    In die commmisie gaan zij samen op zoek naar oplossingen voor de problemen die zij onderscheiden binnen hun vraagstuk. Daarover stellen ze een resolutie op, die ze vervolgens in de algemene vergadering verdedigen. Hierdoor leren de jongeren oplossingen te bedenken voor vraagstukken die over landsgrenzen heengaan en ook culturele uitwisseling staat gedurende de week centraal.