Kiesdrempel als oplossing?

maandag 30 januari 2023, 13:00

Recent is de discussie over het invoeren van de kiesdrempel weer opgelaaid. Is dit een oplossing voor de politieke versplintering? Of is het onuitroeibaar? Zijn er alternatieven? Drie experts buigen zich over deze vragen en presenteren een drieluik.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Het belang van een hogere kiesdrempel

Joop van den Berg

"In heel democratisch Europa lijden parlementen onder versplintering van politieke partijen, maar in Nederland sterker dan elders. In Nederland kennen wij bovendien al heel lang het verschijnsel van een groot aantal zeer kleine fracties (gelijk aan drie zetels of minder) in de Tweede Kamer. [...] Minifracties, zelfs met betere parlementaire ondersteuning dan nu, zijn niet in staat om reële alternatieven te formuleren voor het regeringsbeleid of zelfs maar naar behoren deel te nemen aan het parlementaire werk, dat vaak plaatsvindt in Kamercommissies. Om daarvoor de vereiste kennis te mobiliseren zijn redelijk grote fracties onontbeerlijk."

2.

Hoe nieuw is versplintering?

Bert van den Braak

"Een hogere kiesdrempel zal de komst van kleine fracties tegengaan. Waar dat leidt tot gedwongen 'schaalvergroting' zal interne verdeeldheid toenemen. Vraag is bijvoorbeeld of een toekomstige gezamenlijke fractie van PvdA en GroenLinks altijd het toonbeeld van eensgezindheid zal zijn. Vraag is hoe erg het is, als dat niet het geval is? Versplintering is een probleem als verdeling van werkzaamheden in het gedrang komt en debatten veel tijd vergen. Of uitsluitend het verhogen van de drempel daarvoor de oplossing is, is echter de vraag. Versplintering lijkt een beetje bij het Nederlandse bestel te horen."

3.

Vijf creatieve alternatieven voor een kiesdrempel

Simon Otjes

"Vrijwel ieder jaar steekt de discussie over de kiesdrempel wel even op. Dit jaar was het Jo Ritzen die samen met CDA-, D66-, VVD- en PvdA-prominenten pleit voor een kiesdrempel van 2%. [...] Het is tijd voor creatieve alternatieven in het politiek debat. Daarom doe ik hier vijf voorstellen die de negatieve bijeffecten van versplintering adresseren zonder de stemmen van honderdduizenden Nederlanders weg te gooien."

4.

Deze bijdrage stond in