Bundel 21: 'Van barricade naar bestuur'

Van barricade naar bestuur
Bron: Arend van Dam

Lokale partijen in Nederland hebben niet alleen de raadsverkiezingen van 2022 gewonnen, zij zijn ook als sterkste uit de collegevorming gekomen. Ten opzichte van 2018 is hun aandeel met 20% gestegen. Zij kregen bovendien meer wethouders dan op grond van de verkiezingsuitslag mocht worden verwacht. Dit laat zien dat lokale partijen zijn gaan gelden als een normale deelnemer aan het gemeentebestuur en niet langer als protestpartijen. Dat constateren de auteurs van het boek ‘Van barricade naar bestuur. De doorbraak van de lokale partij’, de 21e uitgave in de Montesquieu Reeks. Het boek werd op 10 maart gepresenteerd in het hoofdkantoor van de VNG.

Hoe hebben lokale partijen leiding gegeven aan de formaties na de gemeenteraadsverkiezingen in gemeenten waar zij de grootste werden? Hoe heeft de collegevorming in gemeenteraden zich ontwikkeld over de afgelopen 12 jaar? En hoe verhoudt het politieke klimaat in het lokaal bestuur zich tot het gepolariseerde politieke debat op landelijk niveau? Is er sprake van eenzelfde verruwing?

Het onderzoek naar lokale collegevorming laat overal het verval van de oude volkspartijen CDA en PvdA zien. Van de landelijke partijen drongen de Partij voor de Dieren, Volt en DENK voor het eerst tot de colleges door. Op lokaal vlak hebben lokale en nationale partijen hun oude polariserende stellingen verlaten en begint samenwerking tussen beide normaal te worden. Wel groeien door de grotere dominantie van lokale partijen lokale en nationale democratie uit elkaar, zo constateren de onderzoekers in hun boek.

 

Titel

Bundel 21: 'Van barricade naar bestuur: de doorbraak van de lokale partij'

Auteurs

Joan Smithuis, Paul Andriessen, Joop van den Berg, Lianne van Kalken, Pieter Maessen en Hugo van der Parre

Datum

Maart 2023

 
Download PDF

Wilt u een eigen exemplaar van de bundel?

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Inhoudsopgave

Woord vooraf

Joop van den Berg

Lokale partijen winnen de verkiezingen én de formaties

Hugo van der Parre

Vernieuwing in de formaties in tien grote steden

Joan Smithuis

Lokale partijen in middelgrote gemeenten: tien varianten op politiek succes en falen

Paul Andriessen en Pieter Maessen

Uit de groef: een raadsbrede route naar een stabiel lokaal bestuur

Lianne van Kalken

Van barricade naar bestuur: de doorbraak van de lokale partij

Joop van den Berg

2.

Bestellen

Wilt u een eigen exemplaar van de bundel?

3.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Liesbeth Weijs, Montesquieu Instituut (l.weijs@montesquieu-instituut.nl of 070-3630105). Het Montesquieu Instituut publiceert met regelmaat bundels romdom een bepaald thema. Een overzicht van alle verschenen bundels is te vinden op de pagina Montesquieu Reeks.