‘Populistische trekken bij BBB’

maandag 24 april 2023, 13:00

De BoerBurgerBeweging is een ‘centrumrechtse oppositiepartij’ die als agrarische belangenpartij ‘populistische trekken’ vertoont.

Uit onderzoek naar het stemgedrag van Caroline van der Plas in de Tweede Kamer blijkt dat de partij ‘net ter rechterzijde van het midden’ staat. Onderzoek naar het programma maakt duidelijk dat de partij ‘belangenbehartiging van de agrarische sector koppelt aan populistische standpunten’.

Onderzoekers Simon Otjes en Tom Louwerse, verbonden aan de Universiteit van Leiden, hebben alle 4.648 stemmingen in de Tweede Kamer sinds het aantreden van het vierde kabinet-Rutte tot eind 2022 onderzocht om na te gaan waar BBB staat.

Zelf verklaart Caroline van der Plas links noch rechts te zijn. Al stemmend komt ze centrumrechts uit - ‘aan de oppositionele kant’.

Een analyse van het programma, uitgevoerd door Leonie de Jonge en Gerrit Voerman [Rijksuniversiteit Groningen] laat zien dat zien dat de beweging in een langere traditie van agrarisch populisme staat. Dat verklaart ook het succes bij de Statenverkiezingen, schrijven de onderzoekers. ‘BBB heeft kunnen aanhaken bij het populisme dat de Nederlandse politiek kenmerkt. Electorale stabiliteit is daarmee niet gegarandeerd.’

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Stemgedrag: waar staat de BBB?

Simon Otjes en Tom Louwerse

De nieuwe partij BBB is ideologisch lastig te karakteriseren. Toen aan Caroline van der Plas gevraagd werd met welke partijen ze zich verwant voelde, noemde ze in het Reformatorisch Dagblad de linkse partij SP, met name vanwege hun inzet “op het sociale domein”, maar ook de rechtse partij SGP. Op een partijbijeenkomst zei Van der Plas “Je kunt er niet een stempel op plakken. Je kunt niet zeggen de BBB is links of rechts.” Ze noemde zelf het opkomen voor de zwaksten in de samenleving een links aspect van de partij en het gezond verstand een rechts aspect. Kunnen we op basis van de keuzes die de partij maakt in de Tweede Kamer preciezer zeggen waar de BBB staat?

2.

Programma: 'een agrarische belangenpartij met populistische trekjes'

Léonie de Jonge en Gerrit Voerman

Bij de Provinciale Statenverkiezingen van 15 maart 2023 kwam de BoerBurgerBeweging (BBB) van Caroline van der Plas als grote winnaar uit de stembus. Nu het stof van de verkiezingen enigszins is neergedaald, dringt zich de vraag op met wat voor partij we het nu eigenlijk te maken hebben. Dat stikstof een kernthema is voor de BBB is inmiddels duidelijk, maar waar staat de partij nog meer voor? In deze bijdrage nemen we de ideologische beginselen en programmatische opvattingen van de BBB onder de loep en maken we voorzichtig de eerste balans op. Daaruit blijkt: de partij van Van der Plas is een agrarische belangenpartij met populistische trekjes, die haar programma verder heeft aangelengd met in sociaaleconomisch opzicht zowel linkse als rechtse standpunten en wat betreft immateriële aangelegenheden enkele progressieve en behoudende stellingnames.

3.

Deze bijdrage stond in