Podcast Het spel en de macht #5: Wordt het politieke debat ruwer?

woensdag 3 mei 2023, 9:00
Het spel en de macht 5

Complottheorieën of persoonlijke aanvallen maken politieke debatten over de inhoud steeds moeilijker. Steeds meer burgers en politieke partijen lijken de huidige politiek te wantrouwen. Komt dat door verruwde vergaderingen in de Tweede Kamer? En zijn gepolariseerde debatten een oorzaak voor een gepolariseerde samenleving?In samenwerking met het Montesquieu Instituut maakt het Centrum voor Nederlandse Politiek en Bestuur (CNPB) een podcast over 'de nieuwe bestuurscultuur'. Wat is er eigenlijk terecht gekomen van deze veelgebruikte term? En hoe uit zich de nieuwe bestuurscultuur in Nederland? In vijf afleveringen gaan experts op verschillende deelonderwerpen van deze 'nieuwe bestuurscultuur' in.

Deze aflevering zijn te gast:

  • Henk te Velde, historicus bij Universiteit Leiden, onderzoekt de spanning tussen de redelijkheid en aantrekkelijkheid van een politiek debat en vertelt hoe omgangsvormen in de loop der jaren zijn veranderd (of juist niet).
  • Annemarie Walter, politicoloog bij de University of Nottingham, spreken we onder meer over haar onderzoek naar complottheorieën. Hoe gaan mensen daarin geloven? En hoe moet je omgaan met politieke groepen die complotten verspreiden?

Het Spel & De Macht is een podcast van het Centrum voor Nederlandse Politiek en Bestuur van Universiteit Leiden en het Montesquieu Instituut. Dit is het vijfde seizoen van de podcast. De redactie en productie zijn in handen van Caelesta Braun, Simon Otjes en Arend Viëtor.

Naar de podcast

Direct luisteren