Symposium | Viering 175 jaar Grondwet op 2 november 2023

 • Rug van de Grondwet

  Op 2 november organiseerden het Montesquieu Instituut en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijks­relaties een symposium ter ere van het 175-jarig bestaan van de Grondwet van Thorbecke.

  Het verslag en de foto's zijn hier te vinden!

 • Icoon Grondwetviering

  Onder leiding van moderator Eveline van Rijswijk deelden sprekers vanuit verschillende disciplines hun inzichten. Zij belichtten de blijvende relevantie en actualiteit van de Grondwet, alsook de wijze waarop de Grondwet van invloed is op het dagelijks leven van iedere burger. Daarbinnen was onder meer aandacht voor de relatie tussen de Grondwet en de media. Ook de toekomst kwam aan bod, want de Grondwet moet zich blijven verhouden tot de ontwikkelingen van morgen. Verder gingen de bijdragen over de verhouding tussen de inzet van kunstmatige intelligentie en grondrechten.

  Tijdens dit symposium leverden onder andere de volgende sprekers een bijdrage:

  • Thom de Graaf, vicepresident van de Raad van State;
  • Hugo de Jonge, demissionair minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;
  • Karin van Leeuwen, universitair docent Europese politieke geschiedenis;
  • Annelien de Dijn, hoogleraar moderne politieke geschiedenis;
  • Monica Claes, hoogleraar Europees en vergelijkend constitutioneel recht;
  • Lisanne Groen, universitair hoofddocent staats- en bestuursrecht;
  • Kustaw Bessems, journalist en columnist voor De Volkskrant;
  • Pien van den Eijnden, afdelingshoofd Constitutionele Zaken bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

  De Grondwet vormt de basis van onze parlementaire democratie en legt onze grondrechten vast. Dit maakt de Grondwet belangrijk voor iedereen, maar tegelijkertijd blijkt dat maar weinig mensen hier kennis van hebben. De verjaardag van de Grondwet is hét uitgelezen moment om hier verandering in te brengen.

  Het symposium was onderdeel van een serie aan initiatieven georganiseerd door het Montesquieu Instituut en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Zo werd er tijdens het symposium een bundel gepresenteerd met bijdragen van auteurs die vanuit verschillende perspectieven over de Grondwet schrijven. Daarnaast vond er op 2 november een publieksdebat plaats en werd er op 3 november een Grondwetspecial van De Hofvijver gepubliceerd.

   

  Meer informatie over het 175-jarig bestaan van de Grondwet van Thorbecke:

  De bundel is te reserveren/bestellen bij Uitgeverij Boom:

  Explainer artikel 1 van de Grondwet:

   

  Doet de Grondwet wat ze moet doen?

  Ter gelegenheid van het 175-jarig bestaan van de Grondwet van 1848 verzamelden op 2 november 2023 wetenschappers, journalisten, ambtenaren en ander geďnteresseerd publiek zich in de Gotische Zaal van de Raad van State voor een door het Montesquieu Instituut en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties georganiseerd symposium. De vicevoorzitter van de Raad van State, Thom de Graaf, opende de dag met een welkomstwoord. Het dagprogramma werd verder verzorgd door sprekers vanuit verschillende disciplines, waaronder meerdere auteurs van de speciale bundel 'De Grondwet van 1848 tot nu'.

  In het kader van deze viering van een Grondwetsjubileum sprak Karin van Leeuwen (universitair docent Europese politieke geschiedenis, Maastricht University) over de waardering van de Grondwet vanuit een historisch perspectief. Volgens Van Leeuwen heeft elk van deze vieringen, ondanks dat ze hetzelfde vieren, een andere nadruk. Annelien de Dijn (hoogleraar moderne politieke geschiedenis, Universiteit Utrecht) stelde tijdens haar presentatie voor om grondrechten niet langer in te delen in 'klassiek' en 'sociaal', maar om in plaats daarvan onderscheid te maken tussen democratische en individuele rechten. De democratische grondrechten, de collectieve rechten die burgers controle geven over de staat, zouden volgens De Dijn een speciale plek in de Grondwet moeten krijgen, omdat zij ook de individuele rechten beschermen.

  Na de bijdragen van Van Leeuwen en De Dijn bracht de demissionair minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Hugo de Jonge een bezoek aan het symposium en nam hij het eerste exemplaar van de bundel 'De Grondwet van 1848 tot nu' in ontvangst. De minister sprak over het belang van de Grondwet, een document waar elke burger mee te maken heeft. Hij vertelde de Grondwet te zien als een weerspiegeling van de veranderingen in de samenleving en als iets waarover iedereen eigenaarschap moet voelen: 'democratie is geen kijksport'. De ochtend werd afgesloten door Lisanne Groen (universitair hoofddocent staats- en bestuursrecht, Vrije Universiteit Amsterdam) en haar bijdrage over de over het algemeen 'lauw ontvangen' algemene bepaling die de inleiding van de Grondwet vormt. Volgens Groen is de lauwe ontvangst onterecht: de normatieve betekenis van de nieuwe aanvang van de Grondwet moet niet worden onderschat en het imago ervan zal beter moeten worden om het echt van toegevoegde waarde te laten zijn.

  In de middag sprak bundelauteur Monica Claes (hoogleraar Europees en vergelijkend constitutioneel recht, Maastricht University) onder meer over de relatie tussen de sobere, zwakke Nederlandse Grondwet en de goede presentaties van de Nederlandse rechtsstaat. Volgens Claes kan Nederland zich op dit moment nog een zwakke Grondwet veroorloven, doordat het een sterke rechtstatelijke traditie kent. In tijden van populisme en polarisatie zou het echter wenselijk kunnen zijn een robuustere Grondwet te hebben die de rechtsstaat voldoende waarborgt. Volkskrant-journalist Kustaw Bessems ging vervolgens in op de relatie tussen de Grondwet en de media. Hij sprak over hoe grondrechten vandaag de dag nog altijd onder druk kunnen staan en over hoe de Grondwet in de praktijk maar een beperkte macht heeft: 'de Grondwet is meer een beginselverklaring dan een gebruiksvoorwerp'.

  De dag werd afgesloten door een interview van dagvoorzitter Eveline van Rijswijk met Pien van den Eijnden (afdelingshoofd Constitutionele Zaken, ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) over de ambtelijke praktijk. Van den Eijnden ging onder meer in op vragen over de belangrijkste taken van de afdeling en op de vraag wat er binnen de afdeling gedaan wordt als de Grondwet ergens niet duidelijk over is. Gedurende het symposium was er ook ruimte voor vragen vanuit het publiek. Zo reageerden de sprekers onder andere op het idee om een constitutioneel hof in te voeren en op mogelijke aanpassingen van de wijzigingsprocedure.

  Sfeerfoto (met o.a. Thom de Graaf Hugo de Jonge)
  Thom de Graaf
  Sfeerfoto
  Ronald Kroeze en Hugo de Jonge
  Hugo de Jonge
  Auteurs bundel 'De Grondwet van 1848 tot nu'
  Sfeerfoto
  Sfeerfoto
  Annelien de Dijn
  Lisanne Groen
  Monica Claes
  Sfeerfoto
  Sfeerfoto
  Sfeerfoto
  Sfeerfoto
  moderator Eveline van Rijswijk
  Karin van Leeuwen
  Sfeerfoto (met o.a. Thom de Graaf, Hugo de Jonge, Ronald Kroeze en Annelien de Dijn)
  Gustaw Bessems
  Pien van den Eijnden en moderator Eveline van Rijswijk
  Sfeerfoto
  Sfeerfoto
  Pien van den Eijnden en moderator Eveline van Rijswijk
  moderator Eveline van Rijswijk tijdens Symposium "Viering 175 jaar Grondwet" op 2 november 2023

  Fotograaf: Bas Czerwinski (Bas Czerwinski Photography |)

  Bij gebruik van deze foto's graag de bron vermelden.