Wat kan het opleveren om een burgerforum te koppelen aan een referendumstemming?

woensdag 2 augustus 2023, 15:15

Wat kan het opleveren om een burgerforum te koppelen aan een referendumstemming? Dat onderzochten fellows van het Montesquieu Instituut Frank Hendriks en Charlotte Wagenaar in een onlangs gepubliceerd wetenschappelijk artikel. De koppeling kan op drie momenten in het referendumproces plaatsvinden en tegenwicht bieden aan een aantal nadelen van een geïsoleerd referendum. Het referendum wordt hierbij niet vervangen maar aangevuld door overleg. En een burgerforum wordt tegelijk aangevuld met een volksraadpleging in bredere zin. De gedachte hierachter is dat een goed geïnformeerde stem over een doordacht beleidsvoorstel meer betekenis heeft dan een vluchtige stem voor of tegen.

Door het koppelen van referendum en burgerforum ontstaan nieuwe mogelijkheden voor constructieve beleidsvorming met breed draagvlak. Nederlandse gemeenten zouden lokale referendumstemmingen meer inhoud kunnen geven door bij het opstellen of actualiseren van hun referendumverordening proactief na te denken over mogelijkheden voor georganiseerd overleg ter aanvulling en versterking van het referendumproces – bijvoorbeeld aan de hand van de drie in het artikel geschetste functies voor burgerfora: ontwerpen, adviseren en duiden.

In onderstaande plaat wordt de kern van het artikel samengevat. Het onderzoek maakt deel uit van het NWO REDRESS-project, waarin hybride democratische innovaties centraal staan, waarin vormen van stemming en van overleg binnen burgerparticipatieprocessen worden gecombineerd.

 
De afbeelding van de kern van het artikel samen. Door het koppelen van referendum en burgerforum ontstaan nieuwe mogelijkheden voor constructieve beleidsvorming met breed draagvlak.
De afbeelding van de kern van het artikel samen. Door het koppelen van referendum en burgerforum ontstaan nieuwe mogelijkheden voor constructieve beleidsvorming met breed draagvlak.

Lees hier het volledige artikel: