Europese Kroniek 2023: Orbán, Oekraïne, migratie en klimaat beheersen EU-agenda

maandag 18 december 2023, 13:00, Edgar Hoedemaker

De decembertop van de Europese regeringsleiders was -bijna traditiegetrouw- een bloedstollend spannende. De Hongaarse premier Victor Orbán dreigde zowel de financiële steun aan Hongarije, als het openen van de toetredingsonderhandelingen tot de EU, te vetoën. Een politieke truc, bedacht door de Duitse bondskanselier Schölz, zorgde ervoor dat de 26 regeringsleiders enerzijds, en Orbán anderzijds, zonder gezichtsverlies uit Brussel konden vertrekken: Orbán liep even weg uit de zaal bij de stemming over de EU-toetredingsonderhandelingen, waardoor er op dat punt alsnog unanimiteit was, zonder Hongaarse deelname.

De decembertop kan gezien worden als de slotsom van een aantal ontwikkelingen die het jaar 2023 kenmerkten: discussies over het openbreken van de EU-meerjarenbegroting, migratie, ontwikkelingen in de EU-toetreding van Oost-Europese landen, een debat over de Europese rechtsstaat, en gewijzigde politieke verhoudingen na verschillende belangrijke nationale verkiezingen. Van dat laatste onderwerp zijn de Poolse en Nederlandse verkiezingen goede voorbeelden. Ook bewoog de EU zich afgelopen jaar langzaamaan richting de verkiezingen van juni 2024.

Tijd om de balans op te maken van het Europese jaar 2023. Aan de hand van nieuwsberichten uit verschillende media is in dit artikel een overzicht samengesteld van de belangrijkste politieke ontwikkelingen op EU-gebied in het afgelopen jaar. Bronnen zijn onder andere de NOS, Nu.nl, Parlement.com, ECER en Brusselse Nieuwe.