Vacature Directeur/ Bestuurder Montesquieu Instituut (0,8 fte)

3 mei 2024

Het Montesquieu Instituut (MI), een samenwerkingsverband van enkele universitaire partners (zie: www.montesquieu-instituut.nl) draagt bij aan kennis en debat op het terrein van de werking van de rechtsstaat, democratie en parlementarisme op Nederlands en Europees niveau, vanuit multidisciplinaire kennis op gebieden zoals (parlementaire en politieke) geschiedenis, politieke wetenschap en bestuurskunde, constitutioneel recht en Europees recht. Daartoe beheert het MI een website met informatie en artikelen, de sites www.denederlandsegrondwet.nl en www.parlement.com; maakt het de maandelijkse digitale nieuwsbrief De Hofvijver, policypapers en uitgaven in de Montesquieu reeks; organiseert het bijeenkomsten en symposia; en beheert de parlementaire biografieën.

De Stichting Montesquieu zoekt na een her-organisatie een directeur/ bestuurder, die het (kleine) bureau van het Instituut aanstuurt, activiteiten plant, coördineert en tevens het gezicht naar buiten is.

De directeur/bestuurder wordt benoemd door de Raad van Toezicht (RvT) van de Stichting Montesquieu en is zowel directeur als statutair bestuurder van de Stichting.

In het bureau werken directeur, enkele stafleden en ondersteuning aan het realiseren van de door het MI hierboven aangeduide werkzaamheden.

De directeur/bestuurder heeft het dagelijkse bestuur van de Stichting en van het bureau, waarbij hij/zij verantwoording verschuldigd is aan de RvT. De werkzaamheden zijn omschreven in een door de RvT opgesteld directeurs-/bestuurdersreglement.

Het betreft een nieuwe structuur van het sinds 2007 bestaande instituut. Allereerst wordt in 2024 overgegaan tot de benoeming van de directeur/ bestuurder, waarna de verdere benoeming van stafleden van het bureau volgt. Een voorlopige beschrijving van het bureau is beschikbaar.

Gelet op de kleine omvang van het bureau zal de directeur ook zelf een deel van de tijd besteden aan inhoudelijke werkzaamheden. Dit naast de taken die gemoeid zijn met de aansturing van en leidinggeven aan het bureau, en de vervulling van de werkgever functie.

Gezocht wordt een directeur/bestuurder die:

 • Kennis heeft van, affiniteit met en belangstelling voor het werkgebied en de werkzaamheden van het instituut op nationaal en Europees niveau
 • Goede relationele en communicatievaardigheden heeft en oog voor het netwerk en krachtenveld waarin het instituut zich bevindt
 • De valoriserende functie van het instituut verder ontwikkelt en uitdraagt
 • Een teamplayer is met leidinggevende capaciteiten die het instituut laat bloeien
 • In staat is succesvol relaties te onderhouden met subsidiënten en nieuwe mogelijkheden creëert voor financiering van nieuwe valorisatie activiteiten

  Het MI biedt een kleinschalige werkomgeving in een netwerkorganisatie waarin enkele universiteiten als partners zijn verbonden en samenwerken. De dynamiek is gegeven vanwege de verbinding tussen wetenschap en praktijk/politiek, en het kunnen reageren op actualiteiten zonder volledig in de waan van de dag op te gaan.

  Vereisten :

 • academisch opgeleid (minimaal master-diploma)
 • aantoonbare ervaring met en belangstelling voor de valoriserende taken en multidisciplinair werken
 • goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift
 • ervaring met leiding geven.

  Salariëring: tussen € 3.465,- en € 5.389,- (uitgaande van 0,8 fte).

  Het MI beoogt een arbeidscontract te laten ingaan in of kort na het zomerreces 2024, bij voorkeur per 1 september 2024.

  Meer informatie bij

 • Voorzitter (prof mr Aalt Willem Heringa)
 • Secretaris (Liesbeth Weijs)

  Reacties graag zenden aan l.weijs@montesquieu-instituut.nl vóór 1 juni 2024.