Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Bundel 02: Koning, Kamers, kabinetsfomatie

Koning, Kamers, Kabinetsformatie

In 2011 organiseerde het presidium van de Tweede Kamer een Parlementaire Conferentie over de kabinetsformatie. Prof. dr. J.Th.J. van den Berg, prof.dr. C.C. van Baalen en prof.mr. P.P.T. Bovend'eert verzorgden voor deze conferentie preadviezen, die in deze bundel zijn opgenomen.

Daarnaast is een bijdrage van Van den Berg te vinden over de ‘tien geboden’ van de kabinetsformatie, een kort overzicht van de belangrijkste tradities en conventies die worden gehanteerd tijdens de vorming van een kabinet in Nederland. Tenslotte maakt Van den Berg in een epiloog enkele kritische kanttekeningen over rol van de Tweede Kamer, die de Kamer zich heeft toebedeeld door een wijziging van het Reglement van Orde.

Deze bundel verscheen in september 2012 in het kader van 10 jaar parlement.com.