De politiek van de aandacht van de Europese Raad

De oprichting van een noodfonds voor ondersteuning van de eurolanden is een mooi voorbeeld van de manier waarop de aandacht voor problemen op de politieke agenda verloopt. Vorig jaar was de Europese respons op de gevolgen van de kredietcrisis en de ingrepen van nationale regeringen in financiële instellingen prioriteit nummer een tijdens vergaderingen van de Europese Raad in Brussel. Ook dit jaar richt een groot deel van de aandacht zich weer op dit probleem. In maart is er speciaal topberaad over het noodfonds en de begrotingsdiscipline die van de eurolanden wordt verwacht om het allemaal betaalbaar te houden.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Onderzoek door het Montesquieu-intsituut

De kettingreactie na de kredietcrisis leidde tot een koppeling van problemen die vooraf niet was voorzien. Sinds het Stabiliteits- en Groeipact van 1997 en de daaropvolgende route naar de euro hebben de betrokken lidstaten zich laten leiden door signalen die hun eerdere politieke keuzes bevestigden. Zelfs voortdurende misinformatie over begrotingstekorten zoals in het geval van Griekenland werd via de weg van kleine stappen aangepakt. In 2005 werd het Stabiliteits-en Groeipact nog wat opgerekt om overtreding van de afspraken door grote lidstaten niet te hoeven bestraffen. Pas toen de signalen extreem sterk werden, kwam er een cascade van aandacht op gang.

Deze dynamiek van stroomversnellingen in de aandacht voor problemen op de agenda van de Europese Raad wordt systematisch onderzocht binnen het Montesquieu Instituut.

In zijn analyse over de onderhandelingen geeft Jan Werts een meer gedetailleerd beeld van het monetaire pokerspel tussen de regeringsleiders in de eurozone.

2.

Interview MI-onderzoeksdirecteur Arco Timmermans

In het maartnummer van DNB magazine geeft MI-onderzoeksdirecteur Arco Timmermans samen met ex-minister van financiën Onno Ruding en Europarlemenariër Sophie in ’t Veld zijn visie op de ontwikkelingen.

Een eerste resultaat van de analyse van de tempowisselingen bij de agendavorming op de Europese raad zal door promovenda Petya Alexandrova en MI-onderzoeksdirecteur Arco Timmermans worden gepresenteerd op een conferentie over de Europese Raad, op 10 en 11 maart in Brussel. Op die dagen zullen ook de deelnemers aan de Montesquieu Masterclass in Brussel verblijven voor discussiebijeenkomsten over de rol van de Europese Raad, de Commissie en het Europese Parlement bij de vorming van de Europese agenda.