Oratie prof. Caspar van den Berg: van zuilen naar bubbels

dinsdag 16 oktober 2018, 11:04

DEN HAAG (PDC) - Naarmate Nederland meer geglobaliseerd is geraakt, heeft het de verzuilde structuur ingewisseld voor bubbels. Dat betoogt bestuurskundige Caspar van den Berg vandaag in zijn oratie aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Lidmaatschap aan een bubbel is afhankelijk van twee punten: het persoonlijk profijt van de globalisering en de invloed van globalisering op de regio waar iemand woont.

Verbindende structuren tussen de bubbels ontbreken. Daarnaast zijn de culturele en economische scheidslijnen tussen de regio's dieper geworden. Dit is zichtbaar in de uitkomsten van de laatste gemeenteraadsverkiezingen, het verschil in stemgedrag per regio bij het WIV-referendum, en de cultuurbotsingen die de #blokkeerfriezen blootlegden.

Van den Berg accepteert met zijn oratie zijn leeropdracht als de eerste hoogleraar op de leerstoel Global and Local Governance, aan de Faculteit Campus Fryslân van de RUG.

Deze bijdrage stond in