Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Prof.Mr. L.F.M. (Luc) Verhey

foto Prof.Mr. L.F.M. (Luc) Verhey
vergrootglas
bron: Raad van State

Prof. Luc Verhey (1960) is sinds 1 maart 2011 staatsraad bij de afdeling advisering. Vanaf 1 april 2012 bekleedt hij de Kirchheiner leerstoel in Leiden. Hij was hoogleraar staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Maastricht. Eerder was hij universitair docent en wetgevingsjurist bij het ministerie van Justitie. In 2007-2012 was hij tevens directeur van het Montesquieu Instituut Maastricht.

in de periode 2006-heden: staatsraad, fellow Montesquieu Instituut

1.

Voornamen (roepnaam)

Lucas Franciscus Maria (Luc)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Helmond, 22 juni 1960

3.

Hoofdfuncties/beroepen

 • wetenschappelijk docent staats- en bestuursrecht, Erasmus Universiteit Rotterdam, van 1986 tot 1989
 • universitair docent staats- en bestuursrecht, Rijksuniversiteit Utrecht, van 1989 tot 1993
 • wetgevingsjurist, directie wetgeving (afdeling algemeen wetgevingsbeleid), ministerie van Justitie, van 1993 tot 2000 (vanaf 1996 raadadviseur)
 • raadadviseur in buitengewone dienst, directie wetgeving, ministerie van Justitie (projectleider wetgeving staatkundige hervorming Nederlandse Antillen), van 2007 tot 2010
 • hoogleraar staats- en bestuursrecht, Universiteit van Maastricht, vanaf 1 april 2000
 • directeur Montesquieu Instituut, Centrum voor parlementaire geschiedenis en constitutionele ontwikkeling te 's-Gravenhage/Maastricht, van 2007 tot 1 april 2012
 • staatsraad, Afdeling advisering (Raad van State), vanaf 1 maart 2011
 • bijzonder hoogleraar constitutioneel recht (Kirchheiner leerstoel), Universiteit Leiden, vanaf 1 april 2012

4.

Nevenfuncties

huidige
 • lid van de Regieraad Responsieve Overheid

vorige
 • actief lid (dagelijks) bestuur NJCM (Nederlands Juristencomité voor de Mensenrechten), van 1985 tot 1994 (5 jaar lid bestuur en 2 jaar lid dagelijks bestuur)
 • lid Commissie van Toezicht persoonsregistraties en politieregisters, politie regio Haaglanden, van 1988 tot 1994
 • lid redactie NJCM-Bulletin, van 1993 tot 2008
 • lid (vanaf 2003 vicevoorzitter) gebiedsbestuur maatschappij- en gedragswetenschappen, NWO, van 2000 tot 2004
 • lid evaluatiecommissie Algemene Wet Bestuursrecht (commissie-Boukema), van 2001 tot 2002
 • raadsheer-plaatsvervanger Centrale Raad van Beroep, vanaf 2002
 • lid bestuur Montesquieu Instituut te 's-Gravenhage, van 2006 tot 2012
 • voorzitter redactie "Regelmaat. Tijdschrift voor wetgevingsvraagstukken", vanaf 2008
 • lid evaluatiecommissie uitwerking nieuwe staatkundige structuur Caribisch Nederland, vanaf september 2014
 • lid curriculumcommissie Academie voor Wetgeving, vanaf 2001
 • lid bestuur Staatsrechtkring, van 2000 tot 2018
 • voorzitter wetenschappelijke raad Montesquieu Instituut, vanaf 1 september 2012

5.

Opleiding

voortgezet onderwijs
 • gymnasium-b, "Bonaventuracollege" te Leiden, van 1972 tot 1978

academische studie
 • sociologie, Rijksuniversiteit Leiden, van 1978 tot 1979
 • Nederlands recht: staats- en bestuursrecht, Rijksuniversiteit Leiden, van 1979 tot 1985

promotie
 • rechtsgeleerdheid, Rijksuniversiteit Utrecht, 30 september 1992 (promotieonderzoek 1989-1992)

cursussen
 • studiesessie "International Institute of Human Rights", Straatsburg, 1986
 • docententraining, Rijksuniversiteit Utrecht, 1990
 • Europees bestuur, 1994
 • basisoriëntatie management, 1995
 • cursus projectmanagement, 1996
 • cursus internationaal onderhandelen, 1997
 • Interdepartementale Management Leergang, georganiseerd door Nederlandse School voor Openbaar bestuur, van 1998 tot 1999

6.

Publicaties van/over

lijst van publicaties
 • "Privacy verzocht", Privacyreeks nr. 5, uitgave Stichting Waakzaamheid Persoonsregistratie, Amsterdam 1986
 • "Grondrechten en grondrechtsbescherming in Nederland" (in samenwerking met P.W.C. Akkermans en C.J. Bax), Groningen 1988
 • "Universaliteit van grondrechten" (in samenwerking met C.J. Bax, H.W.P.M. van der Linden, C. Riezebos en G.F.M. van der Tang), Rotterdam 1989
 • "Horizontale werking van grondrechten, in het bijzonder van het recht op privacy" (dissertatie, 1992)
 • "Vierkant rond het departement" (redactie, in samenwerking met J.H. van Kreveld, 1994)
 • "De zwoegers uit het vooronder. Over ambtelijke taakuitoefening, ministeriële verantwoordelijkheid en parlementaire controle" (oratie, 2001)
 • Koopmans' Compendium van het staatsrecht (in samenwerking met Th.L. Bellekom, A.W. Heringa, J. van der Velde), Deventer 2002 (negende druk).
 • "Op zoek naar kwaliteit. Een onderzoek naar de toepassing en operationalisering van wetgevingskwaliteiten" (in samenwerking met S. Klosse, M. Peeters, S. Ubachs), Den Haag 2003
 • "Ministeriële verantwoordelijkheid opnieuw gewogen" (red. met J.Th.J. van den Berg en J.L.W. Broeksteeg, Publicaties van de Staatsrechtkring, 2006)
 • "Compendium van het staatsrecht" (met A.W. Heringa, Th.L. Bellekom en J. van der Velde, 2007)
 • "De minister-president in vergelijkend perspectief" (in samenwerking met J.L.W. Broeksteeg en E.T.C. Knippenberg, Den Haag 2004
 • "Het Parlement. Staatsrechtconferentie 2006" (red. met J.Th.J. van den Berg en J.L.W. Broeksteeg), (Publicaties van de Staatsrechtkring, 2007)
 • "Wetgever en constitutie. Jaarvergadering Vereniging voor Wetgeving en Wetgevingsbeleid" (2009)
 • "De constitutionele conventie: een lacune in ons staatsrecht" (oratie, 2014)
 • talrijke wetenschappelijke artikelen

7.

Familie/gezin

huwelijk/samenlevingsvorm
gehuwd

kinderen
2 dochters

8.

Hofvijver bijdragen