Wim Voermans

foto Wim Voermans
Naar de originele foto (verschijnt in een nieuw venster)

Hoogleraar staats- en bestuursrecht bij de faculteit der rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden, die zich in zijn huidige onderzoek vooral richt op zowel het nationale staatsrecht als het Europese constitutionele recht, en daarbinnen met name op (Europese) Wetgevingsvraagstukken. Is sinds 1 juli 2008 als fellow verbonden aan het Montesquieu Instituut.