Masterclass 2009 'Two-way Traffic'

Van februari t/m juni 2009 organiseerde het Montesquieu Instituut zijn tweede Masterclass:

'Two-way traffic. The interaction between EU policy makers and lower

government levels'

De vraag 'Hoe worden lokale en regionale belangen in de Europese Unie behartigd?' stond centraal tijdens de reeks van colleges. De Masterclass wordt op 19 juni officieel afgesloten tijdens de diploma-uitreiking in de Eerste Kamer.

Hieronder vindt u een beschrijving van deze Masterclass en kunt u een indruk krijgen van het programma. In het voorjaar van 2010 zal er opnieuw een Masterclass worden georganiseerd. Alle beschikbare informatie over deze nieuwe edite is hier te vinden.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Beschrijving

De invloed van de Europese Unie op de politiek van lagere overheden is niet te verwaarlozen. Samenwerkingsverbanden tussen steden, gemeenten, provincies en regio's zijn dan ook noodzakelijk om vanuit een lager bestuurlijk niveau invloed uit te oefenen op Brussels beleid. Zo ontstaat er een kleurrijke lappendeken van gedeelde en tegenstrijdige belangen.

Gedurende een twaalftal colleges wordt vanuit een multidisciplinair perspectief ingegaan op de complexe relatie tussen de lagere overheden en hun nationale en Europese tegenhangers. Elk college wordt gegeven door een expert uit de wetenschappelijke wereld en/of de dagelijkse politieke praktijk. Hierdoor ontstaat een afgewogen mix van praktijk en wetenschap. In de tweede helft van het Masterclass programma is een dagexcursie naar Brussel opgenomen.

Tijdens de Masterclass komen de bestuurskundige, politicologische, juridische en historische aspecten van het onderwerp aan bod. Het kan dus nodig zijn dat studenten zich op bepaalde gebieden extra moeten inlezen. Ter afronding van de Masterclass schrijven de studenten een paper. Bij een voldoende beoordeling wordt namens de participerende universiteiten (Groningen, Leiden, Maastricht en Nijmegen) een diploma uitgereikt.

Het programma van de Masterclass is in samenwerking met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) tot stand gekomen.

2.

Deelname

Studenten aan Nederlandse universiteiten en hogescholen uit de studierichtingen Bestuurskunde, Politicologie, Rechten, Geschiedenis of Europese Studies komen in aanmerking voor deelname aan de Masterclass.

De studenten van de Masterclass 2009:

 
Masterclass studenten 2009

3.

Programma

Bekijk hier het volledige programma van de Masterclass met onderwerpen en beschrijvingen van de verschillende bijeenkomsten.

 

Aanmeldingsperiode:

15 november 2008 - 19 januari 2009

Introductiebijeenkomst:

30 januari 2009 op locatie van het Montesquieu Instituut, Lange Voorhout 86, Den Haag

Colleges:

Vrijdags: van 09.30 uur tot 14.00 uur (inclusief lunch)

Locatie:

Campus Den Haag, Lange Voorhout 44, Den Haag

Excursie Brussel:

3 april 2009 (gehele dag)

Diploma-uitreiking:

19 juni 2009

Voertaal:

Engels

 

Collegedata:

Februari

6

13

20

27

Maart

6

13

20

 

April

3

17

24

 

Mei

8

15

29

 

Meer weten over gebundelde belangenbehartiging op subnationaal niveau? Bezoek dan de volgende websites:

Informatie over de eerste Masterclass van het Montesquieu Instituut, 'In de coulissen van de Europese Unie', is hier te vinden.