René Cuperus

foto René Cuperus

René Cuperus (1960) was kandidaat voor de PvdA bij de verkiezingen voor het Europees Parlement in 2009. Hij is medewerker van de Wiardi Beckman Stichting, het wetenschappelijk bureau van de PvdA. Daar is hij onder meer belast met het onderhouden van contacten met centrum-linkse denktanks in Europa en daarbuiten. Daarvoor was hij redacteur van tijdschriften op historisch en cultureel gebied.