De effecten van internationale spanningen op Nederland

Wat zijn de effecten van internationale conflicten op de Nederlandse samenleving? Wat kan er worden gedaan om angst, radicalisering en stigmatisering te voorkomen? Wat voor invloed zouden zulke maatregelen hebben op de Nederlandse democratie?

"Alleen barbaren denken dat de wereld plat en simpel is", stelt René Cuperus (essayist). Hij concludeert dat Nederland zich niet meer "achter de dijken" terugtrekt, maar midden in de globaliserende wereld staat. Maar hoe gaat Nederland om met spanningen in de wereld? En is dit wel de juiste manier?

Het debat 'De effecten van internationale spanningen op Nederland' vond plaats op woensdag 10 december 2014 bij ProDemos, te Den Haag. René Cuperus (publicist), Quirine Eijkman (senior-onderzoeker Centrum voor Terrorisme en Contra-Terrorisme, UL) en Korrie Louwes (D66) gingen vanuit de eigen ervaring en deskundigheid hierover met elkaar in debat. Het debat werd georganiseerd door ProDemos, RMO en het Montesquieu Instituut.

Tijdens twee bijeenkomsten keken we vanuit de actualiteit naar de invloed van internationalisering op de democratie in Nederland. Dit debat was het tweede deel van dit tweeluik. Het eerste deel vond plaats op 3 december in Nieuwspoort.

In de RMO-publicatie 'Nationaal belang in meervoud' gaan diverse auteurs in op de vraag naar de invulling van het nationaal belang in internationaal perspectief. Hoe wordt het evenwicht tussen nationale en internationale oriëntatie bewaakt, en hoe wordt recht gedaan aan de veelzijdigheid aan maatschappelijke belangen en opvattingen?