Europa, Europa...

Dinsdag 6 september 2011

Hoe kijkt de nationale politiek tegen 'Europa' aan? Wordt de visie van politieke partijen positiever - of juist niet? Welke rol spelen de wetenschappelijke bureaus voor de politieke partijen bij die koersbepaling? Hebben ze echt (onafhankelijke) invloed? Tijdens de expertmeeting 'Europa, Europa...' werd gediscussieerd over dergelijke vraagstukken.

Tijdens de expertmeeting ‘Europa, Europa…’ in de Academie voor Wetgeving discussieerden vertegenwoordigers van wetenschappelijke bureaus, EU-specialisten, journalisten en wetenschappers over de rol van wetenschappelijke instituten in de visievorming over ‘Europa’ binnen hun partij. Na korte presentaties van Corina Hendriks (Mr. Hans van Mierlo Stichting, D66), Patrick van Schie (Teldersstichting, VVD), Sander Luitweiler (wetenschappelijk instituut van de ChristenUnie), Arjen Vliegenthart (wetenschappelijk bureau van de SP), Raymond Gradus (wetenschappelijk instituut voor het CDA), René Cuperus (Wiardi Beckman Stichting, PvdA), Dick Pels (Bureau de Helling, GroenLinks) en  Jan Schippers (Guido de Brès-Stichting, SGP) kwam een levendige discussie op gang, onder leiding van Arco Timmermans en Edwin van Rooyen.

Een bijeenkomst met en over de wetenschappelijke bureaus van de Nederlandse politieke partijen bij het vormen van visies op Europa in de Academie voor Wetgeving in Den Haag. De expertmeeting stond onder leiding van dr. Edwin van Rooyen en dr. Arco Timmermans. Met o.a. Patrick van Schie (VVD), Jan Schippers (SGP), Sander Luitweiler (CU), Corina Hendriks (D66), Dick Pels (GL), René Cuperus (PvdA) en Arjan Vliegenthart (SP).

Meer informatie:

Locatie: Academie voor Wetgeving, Lange Voorhout 62, Den Haag

Met dr. Edwin van Rooyen (onderzoeker, Rijksuniversiteit Groningen en Universiteit Leiden) en dr. Arco Timmermans (onderzoeksdirecteur Montesquieu Instituut)