Boek: 'Met het oog op Europa'

Met het oog op Europa: Affiches voor de Europese Verkiezingen, 1979-2009

Op 25 mei 2009 is het boek 'Met het oog op Europa' verschenen waarin Gerrit Voerman en Nelleke van de Walle het gebruik van campagne affiches van Nederlandse politieke partijen voor de Europese Verkiezingen analyseren.

In 1979 konden de kiezers voor het eerst naar de stembus voor het Europees Parlement. In juni aanstaande worden voor de zevende keer Europese Verkiezingen gehouden waarbij Nederlanders hun stem kunnen uitbrengen op een van de kandidaten voor het Europees Parlement. Voor Nederland nemen naast partijen die in de Tweede Kamer vertegenwoordigd zijn, ook nieuwkomers deel die hun stem eveneens in Europa willen laten horen. De wijze waarop de partijen zich op de posters aan de kiezers presenteren laat een duidelijke ontwikkeling zien: het aanvankelijke enthousiasme voor de Europese integratie is afgenomen, terwijl er een grotere nadruk wordt gelegd op de plaats van Nederland binnen de Europese Unie. Het rijk ge√Įllustreerde boek geeft verder een korte beschrijving van de verkiezingsprogramma's en van de thema's die de campagnes hebben gedomineerd.

Gerrit Voerman en Nelleke van de Walle zijn verbonden aan het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen van de Rijksuniversiteit Groningen.