Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

CDA en PvdA moeten blijven streven volkspartij te zijn

woensdag 1 december 2010, 19:00

DEN HAAG (PDC) - Alleen als brede volkspartij is er een toekomst voor het CDA en de PvdA. Dat stelden oud-PvdA-voorzitter Ruud Koole en de Limburgse Commissaris van de Koningin Leon Frissen tijdens een door het Montesquieu Instituut en Trouw georganiseerde bijeenkomst over de huidige situatie van beide partijen.

Beide inleiders waren overigens beter in het analyseren van de oorzaken van de teloorgang van het CDA en de PvdA dan in het aandragen van oplossingen. Frissen, die recentelijk een rapport uitbracht over de verkiezingsnederlaag van het CDA, vindt wel dat er in zijn partij 'open' moet worden kunnen gediscussieerd, zodat niet de partijtop alles bepaalt. Het contact met de achterban moet worden hersteld.

Koole ziet niets in een keuze door de PvdA voor enerzijds SP of anderzijds GroenLinks/D66. Femke Halsema riep afgelopen weekend op tot die keuze. De PvdA moet volgens Koole juist aan het samenbrengen van (sociale) groepen in de samenleving haar kracht en betekenis ontlenen. Het CDA en de PvdA maken volgens hem desondanks weinig kans opnieuw grote partijen te worden met circa 50 zetels.

Beide sprekers waren het er over eens dat Balkenende IV een gemiste kans is geweest voor het CDA en de PvdA om als middenpartijen samen op te trekken. Geconstateerd werd dat persoonlijke tegenstellingen voor een belangrijk deel debet waren aan die mislukking.