Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Veling (Huis voor Democratie) ziet politieke fragmentering als blijvend verschijnsel

dinsdag 12 april 2011, 12:32

DEN HAAG (PDC) - Politieke partijen moeten niet alleen goed luisteren naar kiezers, maar ook aansturen op versterking van de publieke dienst. Daardoor kan betrokkenheid van de samenleving bij het bestuur worden versterkt en kan onvrede worden weggenomen. Dat betoogt Kars Veling, de nieuwe directeur van het Huis voor Democratie en Rechtsstaat, in een artikel in dagblad Trouw.

Veling schetst een samenleving met een binnen-, een tussen- en een buitenring. De binnenring is het openbaar bestuur en de rechtsstaat. De buitenste ring zijn de burgers en hun sociale verbanden. Tussen beide ringen zit een ring waar democratische beïnvloeding plaatsvindt. Als binnen- en buitenring in de ogen van kiezers te zeer verweven raken, geeft een nieuwe politieke vaak beweging stem aan de onvrede daarover.

Naar mate middenpartijen beter in staat zijn te zorgen voor een goed functionerende binnenring (een dienstbare overheid) zal ook hun eigen positie versterken. Niettemin beschouwt Veling fragmentering als blijvend verschijnsel, omdat wisselend kiesgedrag inherent is aan het wegvallen van traditionele scheidslijnen in de samenleving.