MI onderzoeksdirecteur publiceert artikel over het belang van politieke agendapunten

vrijdag 17 juni 2011, 16:39

DEN HAAG (PDC) - De verdeling van de aandacht over vraagstukken is van cruciaal belang voor de politieke agenda en overheidsbeleid. Dit artikel presenteert een op vraagstukken gebaseerde theorie over de diversiteit van overheidsagenda's waar de hoofdfuncties van de overheid - defensie, internationale aangelegenheden, de economie, overheidswerking, en de rechtsstaat - meer prioriteit hebben dan alle andere vraagstukken.

Het is een vergelijkende analyse van onderwerpdiversiteit van de bestuursagenda van verschillende Europese landen en de Verenigde Staten tijdens de na-oorlogse periode. De resultaten bieden sterk bewijs voor het beperkte effect van kernpunten - de economie, overheidswerking, defensie, en internationale aangelegenheden - op de diversiteit van de agenda.

Dit duidt niet alleen aan dat sommige punten meer aandacht krijgen dan andere, maar ook dat sommige kwesties alleen behandeld worden in tijden dat de agenda diverser is. Als kernfuncties van de overheid hoog op de agenda staan, streeft de uitvoerende macht een minder uitgebreide agenda na - concentreren zij hun aandacht voornamelijk op een klein aantal vraagstukken. Sommige onderwerpen zijn meer gelijk dan andere in het agenderen door de uitvoerende macht.

Kernwoorden: vergelijkend public policy, agendering, uitvoerende toespraken, beleidsdynamiek.

Door: Will Jennings, Shaun Bevan, Arco Timmermans, Gerard Breeman, Sylvain Brouard, Laura Chaqués-Bonafont, Christoffer Green-Pedersen, Peter John, Peter B. Mortensen, and Anna M. Palau.

Dit artikel gebaseerd op internationaal onderzoek naar de politiek van de aandacht en zal in augustus 2011 gepubliceerd worden.

Lees hier het Engelstalige artikel 'Effects of the Core Functions of Government on the Diversity of Executive Agenda's'.