Draagvlak voor de Rechtsstaat

Maandag 5 september 2011

In samenwerking met het Huis voor Democratie en Rechtsstaat (ProDemos) werd een bijeenkomst georganiseerd over het draagvlak voor de rechtsstaat. Is er draagvlak voor de rechtsstaat zoals we die in Nederland kennen? Wat schort eraan? Hoe het vertrouwen te versterken?

Het besef hoe waardevol het is om in een rechtsstaat te leven, lijkt af te nemen. Er is alle reden om dat belang duidelijker uit te leggen. Die conclusie trokken mr. Erik van den Emster, voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak, en prof.mr. Erik Jurgens, emeritus hoogleraar, tijdens een door het Huis voor Democratie en Rechtsstaat georganiseerde bijeenkomst over draagvlak voor de rechtsstaat.

TitelIntroductie [1/5]
Spreker(s)Kars Veling (directeur Huis voor Democratie en Rechtsstaat)
Duur7 minuten, 40 seconden
DownloadMP3
 
TitelVerhandeling over de rechtsstaat in historisch perspectief [2/5]
Spreker(s)mr. Erik Jurgens (Emeritus hoogleraar staats- en bestuursrecht aan de Universiteit van Amsterdam)
Duur22 minuten, 34 seconden
DownloadMP3
 
TitelVerhandeling over de rechtsstaat en de onafhankelijke rechter [3/5]
Spreker(s)mr. Erik van den Emster (Emeritus hoogleraar staats- en bestuursrecht aan de Universiteit van Amsterdam)
Duur17 minuten, 2 seconden
DownloadMP3
 
TitelIdeeën uitwisseling [4/5]
Spreker(s)Kars Veling, Erik van Emster, Erik Jurgens en publiek
Duur69 minuten, 12 seconden
DownloadMP3
 
TitelPlenaire afsluiting [5/5]
Spreker(s)Kars Veling
Duur1 minuten, 53 seconden
DownloadMP3
 
TitelDraagvlak voor de Rechtsstaat [volledige versie]
Spreker(s)Kars Veling, Erik van Emster, Erik Jurgens
Duur122 minuten, 11 seconden
DownloadMP3

Tijd

Omschrijving

14:30

Introductie door Kars Veling, directeur Huis voor Democratie en Rechtsstaat

14:50

Verhandeling over de rechtsstaat en de onafhankelijke rechter door mr. Erik van den Emster

15:10

Verhandeling over de rechtsstaat in historisch perspectief door mr. Erik Jurgens

15:30

Pauze

15:50

Ideeën uitwisseling

16:30

Plenaire afsluiting

Op 5 september stond het thema ‘draagvlak voor de rechtsstaat’ en de manieren om dit draagvlak te versterken centraal bij het Huis voor democratie en rechtsstaat in het kader van de Zomerconferentie 2011. Centraal staat de vraag hoe kan door activiteiten het draagvlak voor de rechtsstaat worden versterkt.

De bijeenkomst stond onder leiding van de directeur van Huis voor Democratie en Rechtsstaat (ProDemos), Kars Veling. Mr. Erik van den Emster gaf een verhandeling over het belang van het thema, specifiek in relatie tot de taak van de rechter en de rol die de Raad voor de Rechtspraak kan vervullen. Prof. Erik Jurgens plaatste het thema in historisch perspectief. Centrale vraag hierbij was: Is de situatie nu anders dan in het verleden en welke lessen zijn uit het verleden te trekken?

Het tweede deel van de bijeenkomst bestond uit een bespreking waarbij de deelnemers werden uitgenodigd om met ideeën te komen voor activiteiten die bijdragen aan de doelstelling.

Locatie: Huis voor Democratie en Rechtsstaat (ProDemos), Hofweg 1, Den Haag

Met de voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak mr. Erik van den Emster en Emeritus hoogleraar staats- en bestuursrecht aan de Universiteit van Amsterdam mr. Erik Jurgens